مرتضی صداقت

مقام: تنها ایرانی راه یافته به کراسفیت گیمز آمریکا / قهرمان ملی کراسفیت ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی جهت حضور در کراسفیت گیمز سال ۲۰۲۰

اینستاگرام