Top

تمرین کار درایور

کار درایور

  • عضله اصلی درگیر در تمرین : عضله سرشانه
  • نوع تمرین : قدرتی
  • مکانیک : ترکیبی
  • سطح تمرین : مبتدی
  • ابزار مورد نیاز : هالتر
  • نوع نیرو : فشاری ( دو طرفه )

نحوه انجام حرکت کار درایور :

  1. در حالی که صاف ایستاده اید ، یک هالتر را با دو دستتان در موقعیت ساعت 3 و 6 نگه دارید. کف دست هایتان باید در مقابل هم قرار گیرد و بازوهایتان را باید به سمت جلو بکشید. این نقطه شروع حرکت کار درایور است.
  2. حرکت را با چرخاندن صفحه به یک سمت تا جایی که امکان دارد ، شروع کنید. این حرکت درست شبیه چرخاندن فرمان ماشین به یک سمت می باشد.
  3. حرکت را معکوس کنید و صفحه را به سمت دیگر بچرخانید.
  4. تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت سرشانه و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهی درج نشده است
افزودن دیدگاه
* نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک

هفده + 1 =