Top

راه رفتن با دمبل

راه رفتن با دمبل

آناتومی بدن ( عضله ساعد )

آناتومی بدن ( عضله ساعد )

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله ساعد
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : ترکیبی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : دمبل
 • نوع نیرو : ایزومتریک
 • عضلات ثانویه درگیر در این تمرین : شانه ، عضله سه سر ، لاتیسیموس

نحوه انجام حرکت راه رفتن با دمبل :

 1. دو عدد دمبل در مقابل خود بر روی زمین قرار دهید. مطمئن شوید که فضای کافی برای راه رفتن در اختیار دارید. اگر نمی توانید بدون خم و قوز کردن کمر وزنه ها را از روی زمین بردارید ، آن ها را روی سطحی بالاتر از سطح زمین قرار دهید.
 2. زمانی که این تمرین را با حریف انجام دهید در کنار یکدیگر قرار بگیرید و مطمئن شوید فضای کافی برای هر دوی شما وجود دارد.
 3. با صاف نگه داشتن کمر ، به حالت اسکات پایین بروید و وزنه ها را بردارید.
 4. با صاف کردن زانوها و ماهیچه سرین ( باسن ) بایستید. این نقطه شروع حرکت راه رفتن با دمبل خواهد بود.
 5. در حالی که وزنه ها را در کنار بدن نگه داشته اید ، تا جای ممکن به سمت جلو قدم بردارید. در صورت لزوم بچرخید. سعی کنید حریف خود را از نظر زمان و مسافت طی شده شکست دهید.
 6. وزنه ها را با حالت اسکات روی زمین قرار دهید.

نکات کلیدی :

 • هنگامی که می خواهید دمبل ها را از روی زمین بلند کنید ، نفس عمیقی بکشید. دمبل ها فشار زیادی روی کتف شما وارد می کنند ، از این رو شانه هایتان قبل از بلند کردن دمبل ها باید در موقعیت مناسبی قرار گرفته باشد.
 • در حین انجام حرکت باید به آرامی قدم بردارید.
 • در کل حرکت نفس عمیق بکشید و برای تثبیت ستون فقرات خود روی تنفس تکیه نکنید.

جهت مشاهده سایر حرکات مرتبط ، به صفحه حرکت ساعد و جهت مشاهده سایر حرکات بدنسازی به صفحه حرکات بدنسازی مراجعه نمایید.

دیدگاهی درج نشده است
افزودن دیدگاه
* نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک

14 + 6 =