مراسم تجلیل از قهرمانان سال 98 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام