از کجا بخریم؟

نمایندگی های فروش کیمیا مکمل

تهران

 • داروخانه دکتر ایران نژاد

  خیابان مقدس اردبیلی

 • داروخانه دکتر حق نژاد

  خیابان هنگام

 • داروخانه دکتر توکلیان

  خیابان جناح

 • داروخانه دکتر جمالزاده

  جمالزاده شمالی

 • داروخانه دکتر آقاجانی

  جنت آباد

 • داروخانه دکتر شکری

  شهر قدس

 • داروخانه دکتر محمدپور

  خیابان نامجو

 • داروخانه صبا

  خیابان دکتر شهید بهشتی