Top

پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل

آناتومی بدن ( عضلات قفسه سینه )

آناتومی بدن ( عضلات قفسه سینه )

  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله قفسه سینه
  • نوع تمرین : قدرتی
  • وسایل مورد نیاز : دمبل
  • سطح تمرین : مبتدی
  • نوع نیرو : فشاری

نحوه انجام حرکت پرس سینه دمبل :

  1. روی یک نیکمت در حالی که یک دمبل در یک داست دارید ، دراز بکشید. دمبل را روی ران پای خود قرار دهید.
  2. از ران خود استفاده کنید تا دمبل را بالا بیاورید. دمبل را بالای شانه خود نگه دارید. از دست دیگر خود استفاده کنید تا دمبل را در محل مورد نظر قرار دهید. مچ دست خود را بچرخانید تا کف دست شما پشت به شما قرار گیرد.
  3. در حالی که نفس خود را به داخل می دهید ( دم ) ، به آرامی دمبل را پایین آورید. کنترل کاملی بر روی دمبل داشته باشید. در صورت نیاز از دست دیگر خود استفاده کنید ، در غیر این صورت آن را در کنار بدن خود نگه دارید.
  4. در حالی که نفس خود را بیرون می دهید ( بازدم ) ، دمبل را بالا ببرید. برای لحظه ای مکث کرده و دوباره دمبل را پایین بیاورید. حرکت را برای دست دیگرتان نیز تکرار کنید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه فیلم بدنسازی و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهی درج نشده است
افزودن دیدگاه
* نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک

17 + 11 =