Top

پشت بازو سیم کش از پشت

پشت بازو سیم کش از پشت

عضله پشت بازو یا سه سر بازویی ، ماهیچه ای طویل است که از قسمت شانه آغاز شده و تا آرنج ادامه دارد. این عضله دارای سه سر جهت اتصال به استخوان ها بوده و وظیفه اصلی آن حرکت دادن دست می باشد.

آناتومی بدن ( عضلات سه سر پشت بازو )

آناتومی بدن ( عضلات سه سر پشت بازو )

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله سه سر ( پشت بازو )
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : جداسازی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : دستگاه سیم کش
 • نوع نیرو : فشاری

نحوه انجام حرکت پشت بازو سیم کش از پشت :

 1. طناب را به قرقره در حالی که در پایین سیم کش تنظیم شده است متصل کنید. با هر دو دست طناب را گرفته سپس دست ها را بالای سر به حالت کشیده نگه دارید. کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشد.
 2. در حالی که دست ها با زمین زاویه عمود دارند و مشت به سمت سقف است ، آرنج ها باید نزدیک به سر باشند. این نقطه شروع حرکت پشت بازو سیم کش از پشت خواهد بود.
 3. حال هم زمان با انجام عمل دم ( داخل کشیدن نفس ) و ثابت نگه داشتن دست ها ، به آرامی طناب را پشت سر ببرید. تا محلی که ماهیچه های پشت بازو به صورت کامل کش بیایند ، دست ها را پایین ببرید.
 4. سپس هم زمان با انجام عمل بازدم ( بیرون دادن نفس ) با استفاده از پشت بازوها طناب را به نقطه شروع بازگردانید.
 5. تا جایی که می توانید حرکت پشت بازو سیم کش از پشت را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • بر روی حرکت وزنه با عضلات پشت بازو تمرکز کنید و با کنترل کامل وزنه را به عقب ( نقطه شروع ) بر گردانید.
 • در حین حرکت بدن خود را ثابت نگه داشته و تنها ساعدتان را حرکت دهید.
 • در حین انجام حرکت سر باید بالا باشد و مستقیما به جلو نگاه کنید.

جهت مشاهده مقالات مرتبط با این مقاله ، به صفحه حرکت پشت بازو و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهی درج نشده است
افزودن دیدگاه
* نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک

شانزده − 15 =