Top

پشت بازو کیک بک با دمبل

پشت بازو کیک بک با دمبل

آناتومی بدن ( عضلات سه سر پشت بازو )

آناتومی بدن ( عضلات سه سر پشت بازو )

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله پشت بازو
 • نوع تمرین : قدرتی
 • وسایل مورد نیاز : دمبل
 • مکانیک : جداسازی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • نوع نیرو : فشاری

نحوه انجام حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل :

 1. یک دمبل را با دست راست خود بگیرید و با قراردادن زانو و دست سمت چپ روی نیمکت تعادل خود را حفظ کنید. پای سمت راست باید دور از بدن و کف آن به صورت کامل روی زمین قرار داشته باشد. سپس در حالی که بالا تنه شما به سمت جلو خم شده است ، دمبل را در حالی که کف دست به سمت بدن است نگه دارید. بازو باید در کنار بدن و موازی با سطح زمین باشد. آرنج باید خمیده و در پشت بدن قرار داشته باشید. این نقطه شروع حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل است.
 2. اکنون بدون حرکت دادن بازو ، نفس خود را بیرون داده ( بازدم ) و با استفاده از عضلات پشت بازو دمبل را تا جایی که دست صاف شود عقب ببرید. انقباض را برای لحظه ای حفظ کنید سپس همزمان با داخل کشیدن نفس ( دم ) دمبل را به محل شروع بازگردانید. در این تمرین تنها ساعد باید متحرک باشد ، بنابراین مطمئن شوید دیگر اعضا ثابت هستند. زمانی که تعداد تکرارها با دست راست به پایان رسید ، تعداد برابری تکرار را با سمت چپ انجام دهید.
 3. تا جایی که می توانید تمرین پشت بازو کیک بک با دمبل را انجام دهید.

نکات کلیدی :

 • در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل سرتان را بالا نگه دارید و به سمت جلو نگاه کنید. این کار باعث می شود پشت کمر شما کاملا صاف باشد.
 • تمرکز خود را بر روی حرکت دادن دمبل با استفاده از عضله پشت بازو گذاشته و با کنترل تمام دمبل را به نقطه شروع بازگردانید.
 • تا جایی که می توانید بدن خود را ثابت نگه دارید و تنها ساعدتان را حرکت دهید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت پشت بازو و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهی درج نشده است
افزودن دیدگاه
* نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک

بیست − دوازده =