حرکت ساق | حرکات ساق | تمرین ساق | تمرینات ساق | حرکت ساق پا | حرکات ساق پا | تمرین ساق پا | تمرینات ساق پا

2019-07-08
طناب زدن

طناب زدن

طناب زدن یک نوع تمرین کاردیو است که به تنظیم تمام قسمت های مختلف بدن کمک شایانی می کند. این حرکت باعث ایجاد تعادل بدن شده و یکی از مهم ترین حرکات تناسب اندام محسوب می شود. این تمرین برای تقویت عضلات ساق پا مناسب است.
2019-06-19
ساق ایستاده با دستگاه

ساق ایستاده با دستگاه

دستگاه را در ارتفاع مورد نظر تنظیم کرده و سرشانه های خود را در جای مناسب قرار دهید. پاهای خود را به گونه ای تنظیم کنید که شصت پاهایتان به سمت جلو متمایل باشند. قسمت توپی سینه پا باید روی دستگاه قرار داشته و پاشنه ها آزاد باشند.
2019-06-18
تمرین ساق پا دستگاه

تمرین ساق پا دستگاه

بر روی دستگاه قرار بگیرید و پاهای خود را در میان پلتفرم قرار دهید ، انگشتان پا باید روی لبه پلتفرم و پاشنه ها آزاد باشند. سپس انگشتان پا را به سمت جلو فشار داده تا پلتفرم را از جای خود جدا کرده و دستگاه را از حالت قفل خارج کنید. در تمام مدت این تمرین عضلات باسن و فیله کمر را به بنچ بچسبانید. این محل شروع شما خواهد بود.
2019-06-17
ساق پا نشسته

ساق پا نشسته

بر روی دستگاه بنشینید و پاهای خود را به گونه ای قرار دهید که انگشتانتان به سمت جلو بوده و پاشنه پا آزاد باشد. قسمت پایین ران خود را زیر پد قرار داده و ارتفاع آن را به گونه ای تنظیم کنید که روی پا قرار گیرد. حال برای جلوگیری از سرخوردن دست ها به سمت جلو ، دست های خود را در قسمت تعبیه شده قرار دهید
2019-06-16
ساق پا خرک

ساق پا خرک

برای انجام ساق پا خرک به حریف تمرینی و یا دستگاه مخصوص نیاز دارید. با خم کردن بدن از ناحیه لگن و گرفتن یک بنچ که در مقابل شما قرار دارد شروع کنید. فاصله پاها باید به اندازه عرض شانه و زانوها کمی خم باشند. پاها باید دقیقا زیر لگن قرار داشته باشند. ( حریف شما باید با احتیاط کامل خود را روی لگن شما قرار داده و با دست های خود بدن شما را بگیرد ). این محل شروع شما خواهد بود.