حرکت سرشانه | حرکات سرشانه | تمرین سرشانه | تمرینات سرشانه

2019-06-01
تمرینات بزرگ کردن شانه

تمرینات بزرگ کردن شانه

[…]
2019-06-01
face-pull-work-out

تمرین فیس پول

در مقابل یک سیم کش بلند مجهز به طناب و دستگیره بایستید. وزنه را مستقیما به سمت صورت خود بکشید ، دست هایتان را از هم جدا کنید. بازوهایتان را موازی با سطح زمین نگه دارید.
2019-06-01
نشر جانب دمبل دست جفت

نشر جانب دمبل دست جفت

یک جفت دمبل بردارید ، صاف بایستید و دمبل ها را در دستتان بگیرید ، به طوری که کف دستتان به سمت شما قرار گرفته باشد. این نقطه شروع است.
2019-06-01
تمرین تقویت عضلات شانه

تمرین تقویت عضلات شانه

شانه متحرک‌ترین مفصل بدن است. مفصل اصلی شانه ، مفصلی توپی- حفره‌ای است که به شانه امکان می‌دهد تا بتواند در محدوده‌ی بسیار وسیعی حرکت کند.
2019-06-01
نشر خم سیم کش دست جفت

نشر خم سیم کش دست جفت

در وسط دو سیم کش کوتاه که در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند ، بایستید و یک نیمکت صافی را پشت خود قرار دهید ( در حالت عمودی ، لبه باریک نیمکت باید پشت شما قرار گیرد ). وزن هر سیم کش را انتخاب کنید.
2019-06-01
حرکت کار درایور

تمرین کار درایور

در حالی که صاف ایستاده اید ، یک هالتر را با دو دستتان در موقعیت ساعت 3 و 6 نگه دارید. کف دست هایتان باید در مقابل هم قرار گیرد و بازوهایتان را باید به سمت جلو بکشید. این نقطه شروع است.
2019-03-10

فلای سیم کش معکوس

فلای سیم کش معکوس یک نوعی از تمرین فلای معکوس است که برای به کارگیری عضله دلتوئید عقبی به کار گرفته می شود. عضله دلتوئید عقبی جز ماهیچه هایی است که معمولا وزنه برداران بر روی آن تمرین نمی کنند و نقش کلیدی در حفظ وضعیت مناسب بدن در طول روز دارند. داشتن عضله دلتوئید عقبی قوی و فعال منجر به حفظ وضعیت بهتر بدن و استواری شانه در طول حرکات پرس و رو به بالا دارد. شما می توانید تمرین فلای سیم کش معکوس را در برنامه تمرینی مربوط سرشانه ، عضلات پشت و کل بدن بگنجانید.