حرکت پشت بازو | حرکات پشت بازو | تمرین پشت بازو | تمرینات پشت بازو

2019-07-08
پشت بازو دستگاه

پشت بازو دستگاه

ارتفاع صندلی را تنظیم کرده و وزنه مورد نظر خود را انتخاب کنید. قسمت بالایی دست را بر روی پد قرار داده و دستگیره آن را محکم نگه دارید. این نقطه شروع حرکت است.
2019-06-19
دیپ پشت بازو با وزنه

دیپ پشت بازو با وزنه

پشت بازو ماهیچه ای در مبدا و بین کتف و یکی از استخوان‌های ساعد بوده که دارای سه سر تاندونی است که عبارتند از : سر دراز ، خارجی و داخلی. در موقعیت دیپ قرار گرفته و دستگیره ها را محکم نگه دارید. آرنج خود را باز کرده و به آرامی بدن خود را به سمت پایین بیاورید تا جایی که ساعد شما موازی با کف زمین باشد.
2019-06-17
اسکال کراشر با دمبل

اسکال کراشر با دمبل

تمرین اسکال کراشر با دمبل ، تمرینی عالی برای عضلات ماهیچه سه سر محسوب می شود. این تمرین را می توانید هم به منظور ایجاد ماهیچه هایی بزرگ تر و هم افزایش قدرت ماهیچه های خود استفاده کنید. 
2019-06-16
پشت بازو سیم کش معکوس تک دست

پشت بازو سیم کش معکوس تک دست

در حالی که کف دست راست شما رو به بالا قرار دارد ، یک دستگیره را که به قرقره ای که در بالاترین محل قرار دارد در دست بگیرید. شما باید در مقابل وزنه ها بایستید. اکنون وزنه را به سمت پایین بکشید تا بازو و آرنج در کنار بدن قرار بگیرند. بازو و ساعد شما باید زاویه ای کمتر از 90 درجه را تشکیل بدهند. می توانید دست دیگر را روی کمر خود قرار دهید و برای تعادل بهتر یک پا در مقابل پای دیگر قرار دهید. این محل شروع پشت بازو سیم کش معکوس تک دست خواهد بود.
2019-06-16
پرس سینه دست جمع

پرس سینه دست جمع

بر روی میز تخت دراز بکشید ، در حالی که فاصله دست ها کم است. دست ها را صاف کرده ، هالتر را از جا بلند کرده و در مقابل سینه نگه دارید. این نقطه شروع حرکت پرس سینه دست جمع خواهد بود. حال با داخل کشیدن نفس ، هالتر را تا جایی که هنوز به سینه برخورد نکرده است پایین ببرید. برای بیشتر درگیر شدن پشت بازو ، آرنج ها را تمام مدت در کنار بدن نگه دارید. پس از مکثی مختصر در پایین ترین نقطه حرکت ، نفس خود را بیرون داده و با استفاده از پشت بازو هالتر را به نقطه شروع بازگردانید.
2019-06-16
اسکال کراشر با میله لاری

اسکال کراشر با میله لاری

در حالی که میله هالتر و یا هالتر لاری ( EZ ) در دست دارید و فاصله دست ها کمی کمتر از سرشانه ها است ، روی میز دراز بکشید. میله را بالا ببرید. دست ها باید با بال اتنه زاویه 90 درجه تشکیل دهند. آرنج ها را نزدیک بدن ثابت نگه دارید و اجازه باز شدن به آن ها ندهید. این نقطه شروع حرکت اسکال کراشر با میله لاری خواهد بود.
2019-06-15
پرس رک ( دو دستی )

پرس رک

پاهایتان را با فاصله از هم باز نگه دارید و با یک دست نیمکت ، میز و یا هالتر را نگه دارید. تا زمانی که قفسه سینه شما با
2019-06-15
پشت بازو سیم کش

پشت بازو سیم کش

عضله پشت بازو یا سه سر بازویی ، ماهیچه ای طویل است که از قسمت شانه آغاز شده و تا آرنج ادامه دارد. این عضله دارای سه سر جهت اتصال به استخوان ها بوده و وظیفه اصلی آن حرکت دادن دست می باشد.
2019-06-12
پشت بازو سیم کش از پشت

پشت بازو سیم کش از پشت

طناب را به قرقره در حالی که در پایین سیم کش تنظیم شده است متصل کنید. با هر دو دست طناب را گرفته سپس دست ها را بالای سر به حالت کشیده نگه دارید. کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشد. در حالی که دست ها با زمین زاویه عمود دارند و مشت به سمت سقف است ، آرنج ها باید نزدیک به سر باشند. این نقطه شروع حرکت پشت بازو سیم کش از پشت خواهد بود.
2019-06-11
پشت بازو دمبل بالای سر ایستاده

پشت بازو دمبل بالای سر ایستاده

یک دمبل را با هر دو دست گرفته و بایستید. سپس وزنه را بالا برده و در حالی که آرنج ها خم هستند ، آن را پشت گردن نگه دارید. کف دست های شما باید زیر بالای دمبل قرار داشته باشند. این نقطه شروع تمرین پشت بازو دمبل بالای سر ایستاده است.
2019-06-11
دیپ پشت بازو با نیمکت

دیپ پشت بازو نیمکت

برای آغاز دو نیمکت صاف را به صورت موازی یکدیگر در فاصله ای کمتر از طول پاهای خود قرار دهید. روی یکی از نیمکت ها نشسته و با دو دست خود یکی از لبه های آن را بگیرید و پاهای خود را در حالی صاف و زانوها کمی خم هستند را روی نیمکت دیگر قرار دهید. سپس در حالی که کمر صاف و عضلات شکم منقبض هستند ، بالا تنه خود را معلق کنید. این نقطه شروع حرکت دیپ پشت بازو با نیمکت است.
2019-06-11
حرکت دیپ با دستگاه

حرکت دیپ با دستگاه

بر روی دستگاه دیپ نشسته و دسته ها را محکم بگیرید. آرنج ها را در کنار بدن نگه دارید تا فشار ناشی از انجام تمرین بر روی ماهیچه پشت بازو متمرکز باشد. این نقطه شروع حرکت دیپ با دستگاه خواهد بود.
2019-06-11
پشت بازو کیک بک با دمبل

پشت بازو کیک بک با دمبل

یک دمبل را با دست راست خود بگیرید و با قراردادن زانو و دست سمت چپ روی نیمکت تعادل خود را حفظ کنید. پای سمت راست باید دور از بدن و کف آن به صورت کامل روی زمین قرار داشته باشد. سپس در حالی که بالا تنه شما به سمت جلو خم شده است ، دمبل را در حالی که کف دست به سمت بدن است نگه دارید. بازو باید در کنار بدن و موازی با سطح زمین باشد. آرنج باید خمیده و در پشت بدن قرار داشته باشید. این نقطه شروع حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل است.
2019-06-10
پشت بازو هالتر معکوس

پشت بازو هالتر معکوس

بر روی نیمکت تخت دراز بکشید ، در حالی که مچ ها معکوس و فاصله آن ها در حدود عرض شانه ها است هالتر را از جا بردارید. در حالی که دست ها نسبت به زمین عمود هستند ، هالتر را دقیقا در مقابل خود نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود
2019-06-08

پرس پشت بازو دمبل جفت نشسته

دمبلی با وزن مورد نظر انتخاب کرده و روی نیمکتی با زاویه 90 درجه بنشینید. برای قرارگیری در موقعیت ، به حالت عمودی نشسته و دمبل را تا بالای شانه هایتان بالا ببرید. نفس عمیقی بکشید ، با دستانتان دور میله دمبل را محکم بگیرید ، سپس دمبل را تا پشت سرتان پایین ببرید. این نقطه شروع حرکت پرس پشت بازو دمبل جفت نشسته است. دمبل را تا جایی که می توانید به آرامی پایین ببرید. در طول حرکت آرنجتان نیز باید حرکت کند.