2019-08-19
تاب دادن کتل بل تک دست

تاب دادن کتل بل تک دست

یک کتل بل مابین پاهایتان قرار دهید. باسن خود را به سمت عقب داده و زانوهایتان را خم کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
2019-08-19
شنا پشت بازو

شنا پشت بازو

در حالی که فاصله دست ها کمتر از شانه است روی دست ها به حالت شنا قرار بگیرید. این نقطه شروع شما خواهد بود. حال هم زمان با انجام عمل دم ( داخل کشیدن نفس ) خود را تا نزدیک ترین جایی که سینه شما زمین را لمس نکند پایین ببرید.
2019-08-19
دیپ پشت بازو

دیپ پشت بازو

برای قرارگیری در نقطه شروع بدن خود را در حالی که دست ها کشیده و مفاصل تقریبا قفل هستند بالا نگه دارید. حال هم زمان با داخل کشیدن نفس ( دم ) به آرامی پایین بروید.
2019-08-19
دراز نشست روی میز شیبدار با هالتر

دراز نشست روی میز شیبدار با هالتر

برای شروع بر روی یک نیمکت شیبدار دراز کشیده و هالتر را بر روی عضله سینه قرار دهید. می توانید پاهایتان را هم بر روی پد جلوی نیمکت و هم زیر پد قرار دهید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
2019-08-19
اسکات با وزن بدن

اسکات با وزن بدن

حرکت اسکات یا اسکوات حرکتی چند مفصلی است که عضلات چهار سر ران را مورد هدف قرار می دهد ، اما به دلیل ماهیت آن عضلات پشت ، عضلات سرین ( باسن ) ، عضلات شکم و عضلات همسترینگ ( پشت پا ) را نیز درگیر می شوند. حرکت اسکات شاه تمام تمرینات است که بیشتر از 256 عضله را در یک حرکت به کار می گیرد! برای بدنسازان ، ورزشکاران و وزنه برداران حرکت اسکات یک تمرین ترکیبی بوده که باید در هر برنامه تمرینی بدنسازی بگنجانید.
2019-08-18
پول اور دستگاه

پول اور دستگاه

پول اور دستگاه همانند دمبل پول اور و هالتر پول اور است که منجر به انبساط عضله سینه می گردد. این انبساط در طول کشش نقطه شروع حرکت ایجاد می شود. در قسمت پایین حرکت عضلات شکم جهت افزایش شدت فشرده می شوند.
2019-08-12
پرس سینه دستگاه

پرس سینه دستگاه

بر روی دستگاه پرس سینه بنشینید. ارتفاع را به گونه ای تنظیم کنید که دسته ها در سطح سینه قرار بگیرند. پاهای خود را بر روی اهرم های پایین دستگاه فشار داده تا به شما کمک کند. دسته ها را تا جایی که دست ها صاف شوند جلو ببرید. دقت کنید در هنگام گرفتن دسته ها ، کف دست ها به سمت پایین باشند. حال اهرم قفل را رها کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
2019-08-12
اسکات با دستگاه اسمیت

اسکات با دستگاه اسمیت

اسکات با دستگاه اسمیت یک نوع از تمرینات اسکات بوده و تمرینی برای تقویت عضلات پا محسوب می شود. این حرکت فشار زیادی به مفصل ران وارد می کند. استفاده از دستگاه اسمیت این اطمینان را حاصل می کند که مسیر میله در وضعیت ثابتی باقی می ماند و نیاز به تثبیت در طول تمرین را از بین می برد. می توانید این حرکت را در برنامه تمرینی عضلات پا و یا برنامه بدنسازی کل بدن نیز بگنجانید!
2019-08-12
زیر بغل دستگاه

زیر بغل دستگاه

بر روی دستگاه نشسته و دسته های آن را محکم نگه دارید. سینه خود را ثابت بر روی پد گذاشته ، به سمت جلو نگاه کنید و آرنج هایتان را در کنار پهلوهایتان نگه دارید. به آرامی تا جایی که می توانید دسته ها را به سمت عقب بکشید.
2019-07-24
جلو بازو دمبل چکشی نشسته

جلو بازو دمبل چکشی نشسته

برای شروع اجرای این تمرین یک نیمکت صاف و قابل تنظیم انتخاب کرده و یک جفت دمبل روی زمین کنار آن قرار دهید. اگر می خواهید نیمکت در حالت زاویه دار باشد ، در زاویه 90 درجه آن را تنظیم کنید.
2019-07-24
اسکات از جلو با اسمیت

اسکات هالتر از جلو با دستگاه اسمیت

اسکات از جلو با اسمیت یک حالت از تمرینات اسکات از جلو است که برای تقویت عضلات پا طراحی شده است. به طور کلی این تمرین فشار زیادی بر روی عضلات ران پا ایجاد می کند. استفاده از دستگاه اسمیت این اطمینان را حاصل می کند که میله هالتر در موقعیت ثابتی قرار دارد و نیاز برای تثبیت در حین تمرین را از بین می برد. شما می توانید این تمرین را برنامه تمرینی عضلات پا و یا عضلات کل بدن ادغام کنید.
2019-07-24
جلو بازو دمبل تک دست ایستاده

جلو بازو دمبل تک دست ایستاده

از آنجایی که این تمرین بر روی هر گروه عضلانی به صورت جداگانه کار می کند ، برای صلاح تعادل سایز و قدرت بسیار ایده آل است. یک جفت دمبل در هر دست خود ( و یا یک عدد دمبل در یک دست خود ) نگه داشته و صاف بایستید.
2019-07-24
جلو بازو دمبل معکوس ایستاده

جلو بازو دمبل معکوس ایستاده

جلو بازو دمبل معکوس یکی از حالت های تمرین جلو بازو با دمبل است که به منظور تقویت عضلات جلو بازو به کار گرفته می شود. حالت معکوس این تمرین برای ایجاد فشار در عضلات ساعد جهت به کارگیری در میزان کار ( میزان کاری که باید در مدت معین انجام شود ) مفید می باشد. تمرینات ایزولیت جلو بازو برای کسانی که به دنبال زیبایی تناسب اندام و ایجاد هیکلی متعادل هستند ، بسیار مناسب است.
2019-07-24
بارفیکس با دستگاه کمکی

بارفیکس با دستگاه کمکی

برای اجرای این تمرین می توانید از دستگاه بارفیکس کمکی استفاده کنید و یا یک بند بسیار سنگین به میله بارفیکس متصل کنید. میله را محکم نگه داشته ( فاصله دستان شما باید به اندازه عرض شانه هایتان باشد ) و هر دو دست خود را کاملا بکشید. این نقطه شروع حرکت است.
2019-07-24
جلو بازو تمرکزی سیم کش

جلو بازو تمرکزی سیم کش نشسته

یک نیمکت صاف را در مقابل دستگاه سیم کش قرار داده و روی لبه آن بنشینید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید.
2019-07-24
کیک بک پا با دستگاه

کیک بک پا با دستگاه

کیک بک پا با دستگاه یک حرکت ایزوله جهت تقویت ماهیچه سرین است. تمرکز اصلی این تمرین بر روی اصلی ترین کار این ماهیچه ، یعنی کشش کامل پا است. حرکت کیک بک را می توانید با دستگاه سیم کش و یا وزن بدن نیز انجام دهید. استفاده از دستگاه برای ورزشکاران مبتدی مناسب است ، زیرا بدن آن ها را در یک شرایط سخت تری ( نسبت به دستگاه سیم کش ) قرار می دهد.
2019-07-24
جلو بازو هالتر نشسته

جلو بازو هالتر نشسته

بر روی لبه یک نیمکت صاف نشسته و یک هالتر و یا هالتر EZ انتخاب کرده و روی زمین قرار دهید. هالتر را بر داشته و روی ران پای خود قرار دهید. کمر شما باید صاف ، شانه هایتان به سمت عقب و پاها و زانوهایتان در کنار هم باشد.
2019-07-20
جلو بازو دمبل لاری تک دست

جلو بازو دمبل لاری تک دست

این حرکت تمرینی مناسب برای جداسازی عضله دو سر بازویی است و باعث می شود آن ها به صورت مستقیم کار کنند. ارتفاع صندلی را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی روی آن می نشینید ، پشت دست شما روی پد قرار گیرد.
2019-07-20
نشر از جانب دمبل تک دست روی نیمکت شیبدار

نشر از جانب دمبل تک دست روی نیمکت شیبدار

در حالی که یک دمبل در دست دارید به پهلو روی نیمکت شیبدار دراز بکشید. مطمئن شوید شانه یک سمت به نیمکت چسبیده است و دست سمت دیگر در یک سمت بدن و در کنار لگن قرار گرفته است.
2019-07-20
جلو بازو سیم کش ایستاده

جلو بازو سیم کش ایستاده

میله ای را به قسمت پایین دستگاه سیم کش متصل کرده و وزنه مورد نظر خود را بر روی دستگاه قرار دهید. روبروی دستگاه سیم کش صاف ایستاده و پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. میله را به گونه ای بگیرید که کف دستان شما رو به بالا و فاصله دستانتان به اندازه عرض شانه هایتان باشد.
2019-07-16
جلو بازو هالتر لاری نشسته

جلو بازو هالتر لاری نشسته

این تمرین برای تقویت عضله جلو بازو مناسب بوده و فشار وارده به عضله ساعد را کاهش می دهد. صندلی را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی می نشینید ، دستان شما روی پر قرار گیرند.
2019-07-16
جلو بازو سیم کش ایستاده تک دست

جلو بازو سیم کش ایستاده تک دست

پشت به دستگاه سیم کش ایستاده و یک دستگیره به قرقره پایینی سیم کش متصل کنید. وزنه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.