2019-06-11
تمرین ددلیفت سومو

ددلیفت سومو

ددلیفت سومو یک نوع تمرین ددلیفت است که عضلات همسترینگ را به کار می گیرد. این تمرین به صورت غیر مستقیم بر عضلات ساق پا ، ران ، ماهیچه سرین ، عضلات ذوزنقه ای ، پشتی کوچک ، لاتیسیموس و ساعد نیز تاثیر می گذارد. این تمرین را می توانید در برنامه تمرینی عضلات پا و یا برنامه کل بدن نیز بگنجانید.
2019-06-11
فلای زیر سینه دمبل

فلای زیر سینه دمبل

فلای زیر سینه دمبل یک نوع تمرین از تمرینات فلای سینه است که عضلات سینه را تقویت می کند. با توجه به زاویه شیب دار نیمکت در این تمرین ، بیشتر عضلات قسمت پایینی سینه به کار گرفته می شوند. 
2019-06-11
جلو بازو چکشی با صفحه هالتر

جلو بازو چکشی با صفحه هالتر

صاف بایستید و یک صفحه هالتر سنگین را با دو دست خود بگیرید. دستان شما باید کاملا کشیده باشند. به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب ، صفحه هالتر را در زاویه ساعت 3:00 و ساعت 9:00 بگیرید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید و صفحه را در ارتفاع مفصل ران پا نگه دارید. این نقطه شروع حرکت جلو بازو چکشی با صفحه هالتر است.
2019-06-11
پرس سینه هالتر با اسمیت

پرس سینه هالتر با اسمیت

پرس سینه هالتر با اسمیت یک تمرین کلاسیک بوده که در میان وزنه برداران ( از بدنسازان تا پاورلیفترها ) بسیار محبوب می باشد. این تمرین مخصوص عضلات سینه است که تقریبا در تمامی تمرینات ورزشی موجود است. در میان پاورلیفترها به عنوان یکی از ” سه لیفت بزرگ ” که شامل ددلیفت ، اسکات و پرس سینه می باشد ، شناخته شده است. برای ورزشکاران تکرار طولانی پرس سینه هالتر با اسمیت ، شاخص خوبی از عملکرد آن ها است. برای بدنسازان این حرکت یک تمرین ترکیبی بوده که بسیاری از عضلات قسمت بالایی بدن را مورد هدف قرار می دهد.
2019-06-11
اسکات سی سی با وزنه

اسکات سی سی با وزنه

این تمرین یکی از بهترین حرکات جداسازی عضله ران پا می باشد. صفحه ای با وزن مورد نظر انتخاب کرده و در مقابل یک دستگاه اسمیت و یا هر شی دیگری که بتوانید با دستانتان بگیرید به گونه ای بایستید که پاهایتان به اندازه عرض شانه هایتان باز باشد.
2019-06-11
حرکت پرش روی جعبه

پرش روی جعبه

جعبه ای با ارتفاع مناسب در فاصله 60 تا 90 سانتی متری خود قرار دهید. باید فاصله پاها به اندازه عرض شانه ها باشد. این نقطه شروع حرکت پرش روی جعبه خواهد بود. برای شروع پرش ، به حالت اسکات در بیایید و با وارد کردن نیرو به باسن ، زانو ها و پنجه پا از جای خود بلند شوید. دست ها را به سمت بالا و پایین حرکت دهید.
2019-06-11
ددلیفت تک پا

ددلیفت تک پا

وزنه ای را در یک دست گرفته و در کنار بدن نگه دارید. وزن خود را بر روی پایی که وزنه در کنار است قرار داده و زانو را کمی خم کنید. کمی باسن را به سمت عقب متمایل کرده و برای داشتن تعادل ، پای مخالف را به سمت عقب ببرید.
2019-06-11
جلو بازو هالتر معکوس

جلو بازو هالتر معکوس

میله هالتر را در دست گرفته و در حالی که فاصله دست ها به اندازه سرشانه است ، صاف بایستید. کف دست ها باید به سمت بیرون باشد و آرنج ها باید نزدیک به بدن باشند. این نقطه شروع حرکت جلو بازو هالتر معکوس خواهد بود.
2019-06-11
دیپ پشت بازو با نیمکت

دیپ پشت بازو نیمکت

برای آغاز دو نیمکت صاف را به صورت موازی یکدیگر در فاصله ای کمتر از طول پاهای خود قرار دهید. روی یکی از نیمکت ها نشسته و با دو دست خود یکی از لبه های آن را بگیرید و پاهای خود را در حالی صاف و زانوها کمی خم هستند را روی نیمکت دیگر قرار دهید. سپس در حالی که کمر صاف و عضلات شکم منقبض هستند ، بالا تنه خود را معلق کنید. این نقطه شروع حرکت دیپ پشت بازو با نیمکت است.
2019-06-11
پرس بالا سینه دستگاه

پرس بالا سینه دستگاه

وزنه مناسبی بر روی دستگاه قرار داده و صندلی را با توجه به قد خود تنظیم کنید. دستگیره ها در نقطه شروع حرکت پرس بالا سینه دستگاه باید در کنار ماهیچه های سینه قرار داشته باشند. سر و سینه شما باید به سمت بالا و سرشانه ها به سمت عقب متمایل باشد. این نقطه شروع حرکت است. دستگیره ها را به سمت جلو حرکت دهید ، پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه وزنه را تا نزدیکی نقطه شروع بازگردانید.
2019-06-11
جلو بازو سیم کش خوابیده

جلو بازو سیم کش خوابیده

یک نیمکت یا تشک ( مت ) را در مقابل دستگاه سیم کش در حالی که قرقره در بالاترین محل قرار گرفته است ، قرار دهید. صورت شما باید دقیقا زیر میله سیم کش قرار داشته باشد ، سپس میله را در حالی که کف دست ها به سمت زمین و آرنج ها کمی خم هستند ، بگیرید. پشت شما باید به صورت صاف روی نیمکت یا تشک قرار داشته باشد و نوک آرنج ها باید به سمت جلو باشد. این محل شروع تمرین جلو بازو سیم کش خوابیده است.
2019-06-11
زیر بغل خم اسمیت

زیر بغل خم اسمیت

وزنه مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی میله قرار دهید. در مقابل میله ایستاده و میله را محکم بگیرید. دستان شما باید بیشتر از عرض شانه هایتان باز شود. میله را از جایگاه دستگاه اسمیت بلند کنید. پشت کمر خود را صاف کرده ، اندکی زانوهایتان را خم کنید و به آرامی میله را پایین زانو بیاورید. این نقطه شروع حرکت زیر بغل خم اسمیت است.
2019-06-11
پرس زیر سینه دستگاه

پرس زیر سینه دستگاه

وزنه مناسبی بر روی دستگاه قرار داده و صندلی را در ارتفاع مناسب با قد خود تنظیم کنید. در شروع حرکت پرس زیر سینه دستگاه ، دسته ها باید در کنار ماهیچه های زیر سینه باشند. دست و سینه شما باید به سمت بالا و سرشانه ها به سمت عقب باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
2019-06-11
شکم کرانچ برعکس

حرکت شکم کرانچ برعکس

حرکت شکم کرانچ برعکس ، تمرین کشش ناحیه شکم است. این تمرین بسیار متداول بوده و تمامی ورزشکاران این تمرین را در برنامه ورزشی خود دارند. اکثر تمرینات مربوط به شکم شامل حرکت شکم کرانچ برعکس بوده ، به گونه ای که یکی از بهترین تمرین های ناحیه میانی شناخته شده است. از آنجایی که تمرین دراز نشست آسیب های جدی به کمر وارد می کند ، امروزه کرانچ جایگزین عالی برای آن می باشد!
2019-06-11
حرکت دیپ با دستگاه

حرکت دیپ با دستگاه

بر روی دستگاه دیپ نشسته و دسته ها را محکم بگیرید. آرنج ها را در کنار بدن نگه دارید تا فشار ناشی از انجام تمرین بر روی ماهیچه پشت بازو متمرکز باشد. این نقطه شروع حرکت دیپ با دستگاه خواهد بود.
2019-06-11
حرکت اسکات پرشی

حرکت اسکات پرشی

دستان خود را در حالت ضربدری روی سینه قرار داده و در حالت اسکات پرشی قرار بگیرید. برای شروع حرکت اسکات پرشی پاهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. زانوی خود را اندکی خم کرده ، پشت کمرتان باید صاف و سینه شما به سمت جلو باشد. تا جایی که مفصل ران پای شما موازی با سطح زمین باشد به سمت پایین حرکت اسکات را انجام دهید.
2019-06-11
نشر از جلو دمبل تناوبی ایستاده

نشر از جلو دمبل تناوبی ایستاده

دمبل ها را در دست گرفته و مقابل بدن نگه دارید و صاف بایستید. این نقطه شروع حرکت نشر از جلو دمبل تناوبی ایستاده خواهد بود. در حالی که آرنج اندکی خم و کف دست به سمت پایین است ، یکی از دست ها را بالا آورید. تا جایی که دست شما اندکی از حالت موازی با زمین خارج شود ، وزنه را بالا بیاورید.
2019-06-11
زیر بغل هالتر معکوس

زیر بغل هالتر معکوس

زیر بغل هالتر معکوس یکی از بهترین تمرینات تقویت و ایجاد عضلات قسمت پشتی بزرگ محسوب می شود. در حالی که فاصله پاهایتان به اندازه عرض شانه است بایستید و در حالی که فاصله دست ها به اندازه عرض شانه و کف دست ها رو به بالا است ، هالتر را بلند کنید.
2019-06-11
حرکت کلین و پرس با هالتر

حرکت کلین و پرس با هالتر

زانوهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید و صاف بایستید. حال با صاف نگه داشتن کمر ، از زانو و لگن خم شده تا بتوانید در حالی که دست ها کاملا کشیده هستند هالتر را در دست بگیرید. کف دست ها باید به سمت بدن و فاصله آن ها کمی از عرض شانه بیشتر باشد.
2019-06-11
زیر بغل سیم کش دست باز

زیر بغل سیم کش دست باز

زیر بغل دست باز یک حرکت از تمرینات زیر بغل محسوب می شود که عضلات پشت را به کار می گیرد. نحوه گرفتن دست باز میله این امکان را می دهد که عضلات زیر بغل بیشتر به کار گرفته شوند.
2019-06-11
لانچ با هالتر

لانچ با هالتر

پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کرده و در زیر میله هالتر قرار بگیرید. هالتر را در بالای عضلات پشت قرار دهید ، نه عضله پشت گردن. برای حفظ پایداری با دستان خود دور میله هالتر را محکم بگیرید.