مجید قمری | Majid Ghamari


قهرمان مسابقات آرنولد کلاسیک اروپا و آمریکا

میخواهید به تیم های کیمیا مکمل بپیوندید؟ ما بیش از شما مایلیم !

خوشحال خواهیم بود اگر شما را در تیم خود داشته باشیم