2019-06-17
آلفا لیپوئیک اسید چیست

آلفا لیپوئیک اسید چیست

لیپوئیک اسید هم در بدن انسان وجود دارد و هم توسط گیاهان و حیوانات سنتز می شود. ALA در هر سلول بدن انسان وجود دارد و به تبدیل گلوکز به سوخت برای ایجاد انرژی لازم کمک می کند. گرچه بدن ما قادر به تولید آلفا لیپوئیک اسید به مقدار کم است ، اما توصیه می شود مکمل های آلفا لیپوئیک اسید را به منظور افزایش میزان گردش آن در بدن استفاده نمایید ، تا از مزایای بالقوه آن بهره مند گردید. مهم ترین نقش آلفا لیپوئیک اسید در بدن مبارزه با اثرات رادیکال های آزاد ، محصولات فرعی شیمیایی خطرناکی که در طول فرآیند اکسیداسیون شکل می گیرند ، است.