2019-06-19

آنتی اکسیدان در بدنسازی

مکمل های آنتی اکسیدان اغلب به عنوان مکمل هایی برای جلوگیری از بیماری و مقابله با اثرات منفی پیری مورد استفاده قرار می گیرند. آنتی اکسیدان در اکثر مواد غذایی یافت می شود و به از بین بردن رادیکال های آزاد ( ماده شیمیایی شناخته شده ای که به سلول ها آسیب می رساند و باعث رشد بیماری ها می گردد ) کمک شایانی می کند. آنتی اکسیدان ها کلاس خاصی از مواد مغذی هستند.