2019-06-11
آهنگ ورزشی ایروبیک

آهنگ ورزشی ایروبیک

اگر اهل ورزش کردن هستید ، باید بدانید که نقش و اهمیت موسیقی در ورزش بسیار مهم است. یکی از مواردی که باعث می‌ شود ورزش را به خوبی انجام دهید ، گوش دادن به یک موسیقی جذاب است.
2019-06-10
آهنگ ورزشی ریتمیک

آهنگ ورزشی ریتمیک

تحقیقات علمی که در رابطه با تاثیر موسیقی ورزشی صورت گرفته ثابت کرده که راندمان ورزش با شنیدن آهنگ ورزشی افزایش می یابد و باعث می شود زمان آستانه خستگی و برانگیختگی افراد افزایش یابد.
2019-06-10
آهنگ ورزشی ریتم تند

آهنگ ورزشی ریتم تند

در طول تمرینات منظم مانند دویدن ، موسیقی می تواند توجه ورزشکار را محدود و در نتیجه توجه شخص را نسبت به احساس خستگی منحرف کند. این تکنیکی است که بسیاری از دوندگان ماراتن و ورزشکاران ورزش های سه گانه به آن به عنوان مسئله ای مهم و مجزا می نگرند.
2019-06-10
آهنگ ورزشی جدید

آهنگ ورزشی جدید

بهترین موسیقی ها برای ورزش آنهایی هستند که دارای ضرب آهنگ ( tempo ) بین 120 تا 140 در دقیقه اند. تحقیقات دیگری هم نشان داد که گوش کردن به موسیقی هنگام ورزش می تواند تا 15 درصد کارایی را افزایش بدهد.