2019-06-17
هورمون بدنسازی تستسترون

هورمون بدنسازی تستسترون

هورمون تستسترون باعث جهش رشد در نوجوانان و توقف رشد قدی با بستن صفحات رشد در دو انتهای استخوان ‌ها می‌شود. هورمون بدنسازی تستسترون همچنین باعث ساخته شدن بافت‌ها می‌گردد. در این مقاله سعی کرده ایم تا بهترین استراتژی ها به منظور افزایش طبیعی سطح تستسترون و بهبود هورمون رشد انسان ( GH ) را برای شما شرح دهیم.
2019-06-15
مکمل تستسترون

مکمل تستسترون

مکمل تستسترون محصولات سالم و طبیعی هستند که تولید طبیعی تستسترون را در بدن افزایش می‌دهند. تستسترون یکی از هورمون های آنابولیک بدن ( همانند GH ، انسولین و IGF-1 ) می‌‌باشد. عبارت آنابولیک به معنای فرآیندی است که منجر به افزایش متابولیسم سازنده می‌گردد. این موضوع امری طبیعی در بدن است و نباید در ارتباط با استروئیدها به کار برده شود. به عنوان یک هورمون آنابولیک که توسط بدن تولید می‌شود ، مکمل تستسترون توسط بسیاری از افراد به عنوان یکی از محصولات برای افزایش حجم ماهیچه‌ ها به‌ کار برده می‌شود.