2019-11-11
ال کارنیتین چیست

ال کارنیتین چیست

ال کارنیتین یکی از مشتقات آمینو اسیدهای طبیعی بوده که معمولا به منظور کاهش وزن مورد استفاده قرار می گیرد. ال کارنیتین با انتقال اسیدهای چرب داخل میتوکندری سلول های شما ، نقش حیاتی در تولید انرژی دارد. میتوکندری ها به عنوان موتورهای داخل سلول های شما عمل می کنند و این چربی ها به منظور ایجاد انرژی قابل استفاده می سوزانند. بدن شما از طریق آمینو اسیدهای لیزین و متیونین قادر به تولید ال کارنیتین است.
2019-06-19
خواص ال کارنیتین

خواص ال کارنیتین

ال کارنیتین یک آمینو اسید است که با انتقال اسیدهای چرب به داخل میتوکندری ، جایی که که تبدیل سوخت می شود ، منجر به بهبود انرژی می گردد. از این رو بسیاری از ورزشکاران از ال کارنیتین به عنوان یک مکمل چربی سوز استفاده می کنند. کارنیتین معمولا در دو شکل وجود دارد : ال-کارنیتین و D-کارنیتین. ال کارنیتین یک فرم فعال است که در تولید و متابولیسم انرژی نقش مهمی دارد. گرچه ال کارنیتین در داخل بدن تولید می شود ، اما می توانید آن را از طریق مواد غذایی و یا مکمل ها نیز دریافت کنید.
2019-06-18
ال کارنیتین در بدنسازی

ال کارنیتین در بدنسازی

تمامی ورزشکاران در سراسر جهان به منظور بهبود عملکرد خود از مکمل های ال کارنیتین استفاده می کنند. ال کارنیتین یکی از محبوب ترین مکمل ها در چربی سوزی و کاهش وزن است. زمانی که ورزش می کنید ، هزاران واکنش بیوشیمیایی در داخل بدن شما اتفاق می افتد. گلیکوژن از داخل سلول های عضلانی گرفته شده و به گلوکز تجزیه می شود. سپس وارد جریان خون شده و به سمت میتوکندری ها ( اندامک های مسئول تامین انرژی سلول های بدن انسان ) می رود. آنزیم ها وارد عمل شده و شروع به تجزیه چربی های ذخیره شده به اسیدهای چرب و گلیسرول برای استفاده در حین تمرین ، می کنند. ال کارنیتین ترکیبی است که نقش مهمی در این فرآیند دارد.
2019-06-18
فواید ال کارنیتین

فواید ال کارنیتین

کارنیتین یا ال کارنیتین از اسیدهای آمینه لیزین و متیونین ساخته شده و موجب آزادسازی انرژی از یاخته های چربی می شود. ال کارنیتین منجر به انتقال اسیدهای چرب به داخل میتوکندری شده و در بافت عضلات و کبد ساخته می شود.