2020-05-06
بهترین زمان مصرف ال کارنیتین 1000

بهترین زمان مصرف ال کارنیتین 1000

بهترین زمان مصرف ال کارنیتین 1000 بعد از تمرین می‌باشد ، اما شما می توانید از آن همراه هر وعده غذایی با کربوهیدرات و پروتئین بالا در طول روز استفاده کنید. اگر می‌خواهید از ال‌ کارنیتین همراه دیگر مکمل‌ های چربی‌ سوز در بین وعده‌ های غذایی استفاده کنید ، بهتر است از فرم استیل ال‌ کارنیتین استفاده کنید. یک استراتژی که به شکل خوبی‌ در جهت چربی‌ سوزی و افزایش عملکرد می تواند به شما کمک کند این است که 2 الی 3 گرم استیل ال‌ کارنیتین را همراه با دیگر مکمل‌ های چربی‌ سوز در میا‌‌ن وعده‌ ها بدون مصرف مواد غذایی مصرف کنید و سپس یک دوز از ال‌ کارنیتین یا ال‌ کارنیتین ال‌ تارترات را همراه وعده غذایی بعد از تمرین مصرف کنید.