2019-06-18
خواص گلوتامین

خواص گلوتامین

گلوتامین یک آمینو اسید بوده و به عنوان بلوک های ساختاری پروتئین به حساب می آید. متداول ترین کاربردهای گلوتامین کاهش وزن سریع ، چربی سوزی و ایجاد عضلات است.