2020-08-19
برنامه بدنسازی افزایش حجم عضلات سینه

برنامه بدنسازی افزایش حجم عضلات سینه

ر این مقاله سعی کرده ایم نکات کلیدی و چندین تمرین ورزشی موثر در افزایش حجم عضلات سینه را شرح دهیم تا با قرار دادن آن ها در برنامه تمرینی خود ، شاهد تغییرات چشمگیری باشید.
2019-10-02
برنامه تمرینی عضلات سینه

برنامه تمرینی عضلات سینه

با تقسیم برنامه بدنسازی عضلات سینه به دو جلسه تمرینی مجزا در طول هفته ، شما قادر خواهید بود هم شدت تمرینات را افزایش داده و هم عضلات سینه خود را حجم دهید! زمانی که بحث تمرینات عضلات سینه مطرح است ، دو موضوع را باید در نظر بگیرید : ترکیب تعداد تکرارهای کم ، " فشار مکانیکی " تمرینات قدرتی با تعداد تکرارهای بالا ، " استرس متابولیک " تمرینات بدنسازی برای افزایش رشد عضلات. البته این مبحث خیلی ساده تر از چیزی است که تصور می کنید!
2019-06-19
تمرین عضلات سینه

تمرین عضلات سینه

این برنامه تمرین عضلات سینه 4 هفته ای ، به منظور به کارگیری عضلات سینه با انواع تکنیک های حرفه ای طراحی شده است. می توانید این برنامه را به چرخه برنامه هفتگی عضله سازی خود اضافه نمایید. این تمرین عضلات سینه برای ورزشکاران مبتدی تا حرفه ای طراحی شده است. قبل از شروع تمرین ، حتما باید بدن خود را آماده کنید.
2019-06-12
برنامه تمرینی عضلات سینه

6 برنامه تمرینی رشد عضلات سینه

اگر از یک برنامه تمرینی عضلات سینه تخصصی پیروی کنید ، خیلی سریع تر به اهداف خود می رسید. در این مقاله 6 برنامه تمرینی عضلات سینه را برای شما شرح داده ایم ، به گونه ای که هر برنامه بر روی یک بخش خاصی تمرکز دارد. می توانید یکی از این برنامه ها را انتخاب کنید و به مدت 4 الی 8 هفته انجام دهید. پس از آن ، به روال عادی برنامه خود بازگردید.