2019-06-15
تائورین در بدنسازی

تائورین در بدنسازی

تائورین در بدنسازی یک آمینو اسید غیرضروری است که در بافت های عضلانی و بافت های عصبی قرار دارد. چون بدن قادر به ساخت تائورین است ، نیازی به مصرف مستقیم آن وجود ندارد ( حداقل برای فعالیت های فیزیکی عادی ). تائورین آمینو اسیدی است که می تواند از عضلات در مقابل آسیب های حاصل از تمرین یا رادیکال های آزاد محافظت کند. این آمینو اسید در بدن کاربردهای گوناگونی از جمله افزایش مقدار سلول ها ، تسریع روند ریکاوری عضلات بین جلسات تمرین و … دارد.