2019-06-16
تغذیه بانوان بدنساز

تغذیه بانوان بدنساز

اکثر مردم از واژه " رژیم غذایی " می ترسند ، زیرا تنها لیستی از غذاهای بی مزه و کرفس به ذهنشان می آید. این افکار منفی را باید تغییر داد و یاد گرفت که " رژیم غذایی " واژه بدی نیست. رژیم غذایی شما و یا غذائیی که می خورید ، یک جنبه حیاتی برای حمایت از اهداف تناسب اندام شما است. ما می خواهیم این ایده را به وجود آوریم که از لحاظ متابولیک و فیزیولوژیکی بدن شما منحصر به فرد است و چیزی که برای شما کار می کند ، ممکن است برای دیگری مناسب نباشد. درک اینکه بدن شما چگونه کار می کند و کشف نیازهای غذایی شما ، مفهوم مهمی برای یادآوری این است که شما استراتژی غذایی خود را شکل می دهید.