2021-01-06
تغذیه بعد از تمرین بدنسازی

تغذیه بعد از تمرین بدنسازی

برای درک اینکه چگونه تغذیه بعد از تمرین به شما کمک می کند ، مهم است بدانید که چگونه بدن شما تحت تاثیر فعالیت فیزیکی قرار می گیرد. هنگامی که شما در حال کار کردن ( ورزش ) هستید ، عضلات شما از ذخایر گلیکوژن برای تامین سوخت استفاده می کند. این موضوع باعث می شود ذخایر گلیکوژن به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. مقدار مشخصی از پروتئین داخل عضلات همچنین تجزیه شده و آسیب می بینند.
2019-06-16
تاثیر تغذیه در رشد عضلات

تاثیر تغذیه در رشد عضلات

تغذیه مناسب برای رشد عضلات بسیار ضروری است و متاسفانه اغلب مواردی وجود دارند که ، در روند تغذیه اشتباه در نظر گرفته می شوند. هرگز نباید تاثیر تغذیه در رشد عضلات را نادیده گرفت! ایجاد عضلات نیاز به تمرینات فیزیکی سخت و تغذیه ورزشی عالی دارد. اجتناب از اشتباهات رایج به شما این امکان را می دهد که از یک برنامه غذایی مناسب پیروی کنید و به اهداف خود دست یابید. در این مقاله سعی کرده ا یم درباره تاثیر تغذیه در رشد عضلات به طور کامل شرح دهیم.