2021-01-06
تغذیه بعد از تمرین بدنسازی

تغذیه بعد از تمرین بدنسازی

برای درک اینکه چگونه تغذیه بعد از تمرین به شما کمک می کند ، مهم است بدانید که چگونه بدن شما تحت تاثیر فعالیت فیزیکی قرار می گیرد. هنگامی که شما در حال کار کردن ( ورزش ) هستید ، عضلات شما از ذخایر گلیکوژن برای تامین سوخت استفاده می کند. این موضوع باعث می شود ذخایر گلیکوژن به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. مقدار مشخصی از پروتئین داخل عضلات همچنین تجزیه شده و آسیب می بینند.
2020-02-10
نکات تغذیه ورزشکاران

نکات کلیدی در تغذیه ورزشکاران

تغذیه صحیح و پیروی از رژیم های غذایی سالم یکی از مهم ترین فاکتورها برای ورزشکاران محسوب می شود. بدن انسان به مواد مغذی متکی بوده و دستیابی به نتایج مطلوب با تغذیه صحیح ، انجام تمرینات ورزشی و مصرف مکمل های مناسب صورت می گیرد. اگر می خواهید ظاهر فیزیکی بدنتان را تغییر دهید ، نباید فقط بر روی برنامه های ورزشی تکیه کنید. چربی سوزی و یا عضله سازی کار آسانی نیست! بدوندرک کامل از نکات تغذیه ورزشکاران ، نتیجه مطلوب و مورد نظرتان را به دست نمی آورید. نکات ذکر شده در این مقاله را در برنامه غذایی خود به کار بگیرید تا به طور موثر هم چربی بسوزانید و هم عضله بسازید.