2019-06-01
نکات کلیدی بدنسازی بانوان

نکات کلیدی بدنسازی بانوان

سطح هورمون تستسترون بانوان ، که منجر به افزایش عضله در بدن می گردد ، بسیار پایین تر از مردان است. سطح استروژن بانوان ، که منجر به حفظ چربی بیشتر می شود ، بسیار بالاتر از آقایان است.
2019-06-01
رژیم غذایی بدنسازان بانوان

رژیم غذایی بدنسازان بانوان

اگرچه ساختن عضلات برای بانوان بسیار دشوارتر از آقایان است ، اما مقدار قابل توجهی توده های عضلانی به دست می آورند و سطح چربی بدنشان بسیار کم می شود. اگر تصمیم دارید که وارد این زمینه ورزشی شوید ، حتما باید از رژیم غذایی مناسبی پیروی کنید.