2020-08-26
تمرین زیر بغل دمبل خم دست جفت معکوس

زیر بغل دمبل خم دست جفت معکوس

زیر بغل دمبل خم معکوس دست جفت یک نوع از تمرینات زیر بغل است که برای ایجاد و تقویت عضلات پشتی بزرگ به کار گرفته می شود. عضلات پشت ، گروهی از عضلاتی هستند که برای تقویت نیاز به تمرینات مختلفی دارند. بنابراین به منظور افزایش رشد عضلات پشتی بزرگ ، باید از حرکات مختلف در زوایای متفاوت استفاده نمایید. این تمرین برای رشد و افزایش استحکام متعادل بسیار اهمیت دارد و می توانید آن را در الگوی تمرینات پشت ، تمرینات قسمت بالایی بدن ، تمرینات کششی و تمرینات مربوط به کل بدن نیز بگنجانید.
2019-12-18
پارویی سیم کش تک دست

پارویی سیم کش تک دست

برای قرارگیری در موقعیت شروع ، ابتدا بر روی دستگاه نشسته و پاهایتان را بر روی سکوی جلویی قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که زانوهای شما اندکی خم شده و قفل نشده است.
2019-12-18
زیر بغل سیم کش تک دست روی زانو

زیر بغل سیم کش تک دست روی زانو

یک دست را به سیم کشی که در بالاترین نقطه قرار دارد متصل کنید. سپس وزنه خود را انتخاب کرده و در حالی که سیمکش را با یک دست به صورت کشیده گرفته اید در مقابل سیمکش زانو بزنید.
2019-11-04
زیر بغل سیم کش از جلو دست برعکس

زیر بغل سیم کش از جلو دست برعکس

در حالی که میله را در دست دارید بر روی دستگاه کشش بنشینید. توجه کنید که قسمت نگه دارنده زانو را در ارتفاع مناسب تنظیم کنید. میله را به گونه ای در دست بگیرید که کف دست هایتان به سمت جلو باشد. هر دو دست باید در کشیدگی کامل قرار گیرند. بالا تنه را کمی به عقب متمایل کنید ، به صورتی که انحنای کمی در کمر ایجاد شده و سینه به سمت بیرون برآمده شود. این نقطه شروع حرکت زیر بغل سیم کش از جلو خواهد بود.
2019-11-04
حرکت زیر بغل دمبل خم

حرکت زیر بغل دمبل خم دست جفت

زیر بغل دمبل خم یک نوع از تمرینات زیر بغل است که برای ایجاد و تقویت عضلات پشتی بزرگ به کار گرفته می شود. عضلات پشت گروهی از عضلات هستند که برای تقویت ، نیاز به تمرینات مختلفی دارند. بنابراین به منظور افزایش رشد عضلات پشتی بزرگ ، باید از حرکات مختلف در زوایای متفاوت استفاده نمایید.
2019-10-30
زیر بغل سیم کش دست باز

زیر بغل سیم کش دست باز

زیر بغل دست باز یک حرکت از تمرینات زیر بغل محسوب می شود که عضلات پشت را به کار می گیرد. نحوه گرفتن دست باز میله این امکان را می دهد که عضلات زیر بغل بیشتر به کار گرفته شوند.
2019-10-26
زیر بغل دمبل خم تک دست

زیر بغل دمبل تک خم

زیر بغل دمبل خم تک دست یک نوع از تمرینات زیر بغل است که برای ایجاد و تقویت عضلات پشتی بزرگ به کار گرفته می شود. عضلات پشت گروهی از عضلات هستند که برای تقویت ، نیاز به تمرینات مختلفی دارند. بنابراین به منظور افزایش رشد عضلات پشتی بزرگ ، باید از حرکات مختلف در زوایای متفاوت استفاده نمایید.
2019-08-20
زیر بغل سیم کش دست بسته

زیر بغل سیم کش دست بسته

زیر بغل سیم کش دست بسته یکی از حالت های تمرین زیر بغل سیم کش است که جهت ایجاد و تقویت عضلات پشت به کار گرفته می شود. در حالی که این حرکت به صورت مستقیم عضلات پشت را هدف قرار می دهد ، اما فعالیت عضلات جلو بازو و میانی پشت را کاملا در طول حرکت احساس خواهید کرد.
2019-08-19
زیر بغل سیم کش میله وی

زیر بغل سیم کش میله وی

زیر بغل سیم کش میله وی یکی از انواع تمرینات زیر بغل است که عضلات پشت را مورد هدف قرار می دهد. نحوه قرارگیری دست در این تمرین به صورت خنثی بوده و همین امر منجر به کاهش استرس وارد شده به عضلات شانه در الگوی حرکت کششی عمودی می گردد.
2019-08-18
پول اور دستگاه

پول اور دستگاه

پول اور دستگاه همانند دمبل پول اور و هالتر پول اور است که منجر به انبساط عضله سینه می گردد. این انبساط در طول کشش نقطه شروع حرکت ایجاد می شود. در قسمت پایین حرکت عضلات شکم جهت افزایش شدت فشرده می شوند.
2019-08-12
زیر بغل دستگاه

زیر بغل دستگاه

بر روی دستگاه نشسته و دسته های آن را محکم نگه دارید. سینه خود را ثابت بر روی پد گذاشته ، به سمت جلو نگاه کنید و آرنج هایتان را در کنار پهلوهایتان نگه دارید. به آرامی تا جایی که می توانید دسته ها را به سمت عقب بکشید.
2019-07-24
بارفیکس با دستگاه کمکی

بارفیکس با دستگاه کمکی

برای اجرای این تمرین می توانید از دستگاه بارفیکس کمکی استفاده کنید و یا یک بند بسیار سنگین به میله بارفیکس متصل کنید. میله را محکم نگه داشته ( فاصله دستان شما باید به اندازه عرض شانه هایتان باشد ) و هر دو دست خود را کاملا بکشید. این نقطه شروع حرکت است.
2019-06-17
زیر بغل سیم کش

زیر بغل سیم کش با طناب

طناب را به قرقره ای که در بالاترین محل قرار دارد متصل کرده و وزنه خود را انتخاب کنید. در حالی که پاها به صورت زیگزاگ قرار گرفته اند از سیم کش فاصله بگیرید و با هر دو دست طناب را بگیرید. از ناحیه لگن به سمت جلو مایل شوید. کمر را صاف نگه داشته و دست ها را به صورت کشیده در مقابل خود نگه دارید. این نقطه شروع تمرین زیر بغل طناب خواهد بود.
2019-06-17
بارفیکس دست باز

بارفیکس دست باز

میله بارفیکس را به گونه ای بگیرید که عرض دستانتان بیشتر از عرض شانه باشد. نفس عمیقی بکشید و به ماهیچه سرین فشار وارد کنید و ماهیچه شکمتان را منقبض کنید. تیغه های شانه را به سمت پایین فشار دهید و با فعال کردن عضله لاتیسیموس ، آرنجتان را به سمت پایین بکشید.
2019-06-17
زیر بغل با هالتر

زیر بغل با هالتر

زیر بغل با هالتر یکی از بهترین تمرینات تقویت و ایجاد عضلات قسمت پشتی بزرگ محسوب می شود. در حالی که کف دست ها به سمت پایین است ، هالتر را بگیرید. زانوها را اندکی خم کرده و بالا تنه خود را به سمت جلو متمایل کنید.
2019-06-16
بارفیکس دست جمع

بارفیکس دست جمع

در حالی که کف دست ها به سمت بالا تنه و فاصله آن ها کمتر از عرض شانه ها است ، دستگیره ها را بگیرید. سپس در حالی که دست ها در کشیدگی کامل هستند ، بالاتنه را حدود 30 درجه به عقب متمایل کرده تا قوس کمی در کمر ایجاد شود و سینه به سمت بیرون متمایل گردد. این نقطه شروع حرکت بارفیکس دست جمع خواهد بود.
2019-06-11
زیر بغل سیم کش دست باز پشت سر

زیر بغل سیم کش دست باز پشت سر

پد زانو را به توجه به قد خود تنظیم کرده و روی دستگاه قرار بگیرید. سپس میله را در حالی که نحوه گرفتن دست شما باز ( انگشت شصت روی میله قرار دارد ) است و فاصله دست ها بیشتر از عرض شانه ها است ، محکم بگیرید. در صورت لزوم پد زانو را تنظیم کرده ، سپس برای گرفتن میله بایستید. در حالی که دست ها کشیده هستند میله را نگه دارید. کمر شما باید صاف باشد. کمی بالا تنه خود را به سمت جلو متمایل کنید. این نقطه شروع حرکت زیر بغل سیم کش دست باز پشت
2019-06-11
زیر بغل هالتر معکوس

زیر بغل هالتر معکوس

زیر بغل هالتر معکوس یکی از بهترین تمرینات تقویت و ایجاد عضلات قسمت پشتی بزرگ محسوب می شود. در حالی که فاصله پاهایتان به اندازه عرض شانه است بایستید و در حالی که فاصله دست ها به اندازه عرض شانه و کف دست ها رو به بالا است ، هالتر را بلند کنید.
2019-06-11
آویزان شدن با یک دست

حرکت آویزان شدن با یک دست

با یک دست یک سمت میله بارفیکس را بگیرید. پای خود را روی زمین و یا استپ نگه دارید و در حالی که پای شما روی زمین قرار دارد بخش اعظم وزن باید بر روی دست شما قرار داشته باشد. سپس سعی کنید خودتان را به سمت بالا یکشید و در این حالت به مدت 20 الی 30 ثانیه باقی بمانید.
2019-06-10
حرکت کوبیدن توپ به زمین

حرکت کوبیدن توپ به زمین

در حالی که توپ طبی را با هر دو دست خود گرفته اید و فاصله پاهایتان به اندازه عرض شانه هایتان است ، صاف بایستید. این نقطه شروع حرکت کوبیدن توپ به زمین خواهد بود.