2019-08-20
کرانچ چرخشی با نیمکت

کرانچ چرخشی با نیمکت

کرانچ چرخشی با نیمکت تمرین کشش ناحیه شکم است. این تمرین بسیار متداول بوده و تمامی ورزشکاران این تمرین را در برنامه ورزشی خود دارند. اکثر تمرینات مربوط به شکم شامل کرانچ شکم بوده ، به گونه ای که یکی از بهترین تمرین های ناحیه میانی شناخته شده است.
2019-08-20
زیر بغل سیم کش دست بسته

زیر بغل سیم کش دست بسته

زیر بغل سیم کش دست بسته یکی از حالت های تمرین زیر بغل سیم کش است که جهت ایجاد و تقویت عضلات پشت به کار گرفته می شود. در حالی که این حرکت به صورت مستقیم عضلات پشت را هدف قرار می دهد ، اما فعالیت عضلات جلو بازو و میانی پشت را کاملا در طول حرکت احساس خواهید کرد.
2019-08-20
دمبل رو روی میز شیبدار

دمبل رو روی میز شیبدار

دمبل رو روی میز شیبدار یکی از انواع تمرینات دمبل رو است که جهت ایجاد و تقویت عضلات پشت به کار گرفته می شود. با قرار دادن عضله سینه بر روی نیمکت ، فشار وارد شده به عضلات پشت را کاهش می دهید. این کار منجر به جداسازی گروه های عضلانی مورد هدف ( عضلات پشت ) می گردد.
2019-08-20
نشر خم دمبل جفت

نشر خم دمبل جفت میز شیبدار

یک جفت دمبل در هر دست خود نگه داشته و بر روی یک نیمکت شیبدار قابل تنظیم به گونه ای دراز بکشید که قفسه سینه شما بر روی نیمکت قرار گیرد ( زاویه حدود 15 درجه نسبت به سطح زمین ).
2019-08-20
پهلو ایستاده با دمبل تک دست

پهلو ایستاده با دمبل تک دست

این تمرین بیشتر عضلات اریب شکمی را مورد هدف قرار می دهد. یک دمبل برداشته و صاف بایستید. کف دست شما باید به سمت داخل باشد.
2019-08-19
زیر بغل سیم کش میله وی

زیر بغل سیم کش میله وی

زیر بغل سیم کش میله وی یکی از انواع تمرینات زیر بغل است که عضلات پشت را مورد هدف قرار می دهد. نحوه قرارگیری دست در این تمرین به صورت خنثی بوده و همین امر منجر به کاهش استرس وارد شده به عضلات شانه در الگوی حرکت کششی عمودی می گردد.
2019-08-19
تاب دادن کتل بل تک دست

تاب دادن کتل بل تک دست

یک کتل بل مابین پاهایتان قرار دهید. باسن خود را به سمت عقب داده و زانوهایتان را خم کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
2019-08-19
شنا پشت بازو

شنا پشت بازو

در حالی که فاصله دست ها کمتر از شانه است روی دست ها به حالت شنا قرار بگیرید. این نقطه شروع شما خواهد بود. حال هم زمان با انجام عمل دم ( داخل کشیدن نفس ) خود را تا نزدیک ترین جایی که سینه شما زمین را لمس نکند پایین ببرید.
2019-08-19
دیپ پشت بازو

دیپ پشت بازو

برای قرارگیری در نقطه شروع بدن خود را در حالی که دست ها کشیده و مفاصل تقریبا قفل هستند بالا نگه دارید. حال هم زمان با داخل کشیدن نفس ( دم ) به آرامی پایین بروید.
2019-08-19
دراز نشست روی میز شیبدار با هالتر

دراز نشست روی میز شیبدار با هالتر

برای شروع بر روی یک نیمکت شیبدار دراز کشیده و هالتر را بر روی عضله سینه قرار دهید. می توانید پاهایتان را هم بر روی پد جلوی نیمکت و هم زیر پد قرار دهید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
2019-08-19
اسکات با وزن بدن

اسکات با وزن بدن

حرکت اسکات یا اسکوات حرکتی چند مفصلی است که عضلات چهار سر ران را مورد هدف قرار می دهد ، اما به دلیل ماهیت آن عضلات پشت ، عضلات سرین ( باسن ) ، عضلات شکم و عضلات همسترینگ ( پشت پا ) را نیز درگیر می شوند. حرکت اسکات شاه تمام تمرینات است که بیشتر از 256 عضله را در یک حرکت به کار می گیرد! برای بدنسازان ، ورزشکاران و وزنه برداران حرکت اسکات یک تمرین ترکیبی بوده که باید در هر برنامه تمرینی بدنسازی بگنجانید.
2019-08-18
پول اور دستگاه

پول اور دستگاه

پول اور دستگاه همانند دمبل پول اور و هالتر پول اور است که منجر به انبساط عضله سینه می گردد. این انبساط در طول کشش نقطه شروع حرکت ایجاد می شود. در قسمت پایین حرکت عضلات شکم جهت افزایش شدت فشرده می شوند.
2019-08-12
پرس سینه دستگاه

پرس سینه دستگاه

بر روی دستگاه پرس سینه بنشینید. ارتفاع را به گونه ای تنظیم کنید که دسته ها در سطح سینه قرار بگیرند. پاهای خود را بر روی اهرم های پایین دستگاه فشار داده تا به شما کمک کند. دسته ها را تا جایی که دست ها صاف شوند جلو ببرید. دقت کنید در هنگام گرفتن دسته ها ، کف دست ها به سمت پایین باشند. حال اهرم قفل را رها کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
2019-08-12
اسکات با دستگاه اسمیت

اسکات با دستگاه اسمیت

اسکات با دستگاه اسمیت یک نوع از تمرینات اسکات بوده و تمرینی برای تقویت عضلات پا محسوب می شود. این حرکت فشار زیادی به مفصل ران وارد می کند. استفاده از دستگاه اسمیت این اطمینان را حاصل می کند که مسیر میله در وضعیت ثابتی باقی می ماند و نیاز به تثبیت در طول تمرین را از بین می برد. می توانید این حرکت را در برنامه تمرینی عضلات پا و یا برنامه بدنسازی کل بدن نیز بگنجانید!
2019-08-12
زیر بغل دستگاه

زیر بغل دستگاه

بر روی دستگاه نشسته و دسته های آن را محکم نگه دارید. سینه خود را ثابت بر روی پد گذاشته ، به سمت جلو نگاه کنید و آرنج هایتان را در کنار پهلوهایتان نگه دارید. به آرامی تا جایی که می توانید دسته ها را به سمت عقب بکشید.
2019-07-24
جلو بازو دمبل چکشی نشسته

جلو بازو دمبل چکشی نشسته

برای شروع اجرای این تمرین یک نیمکت صاف و قابل تنظیم انتخاب کرده و یک جفت دمبل روی زمین کنار آن قرار دهید. اگر می خواهید نیمکت در حالت زاویه دار باشد ، در زاویه 90 درجه آن را تنظیم کنید.
2019-07-24
پشت بازو با طناب

پشت بازو سیم کش با طناب

طناب را در حالی که به دستگاه سیم کش در ارتفاع بالا متصل است ، در دست بگیرید. کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشند.
2019-07-24
اسکات از جلو با اسمیت

اسکات هالتر از جلو با دستگاه اسمیت

اسکات از جلو با اسمیت یک حالت از تمرینات اسکات از جلو است که برای تقویت عضلات پا طراحی شده است. به طور کلی این تمرین فشار زیادی بر روی عضلات ران پا ایجاد می کند. استفاده از دستگاه اسمیت این اطمینان را حاصل می کند که میله هالتر در موقعیت ثابتی قرار دارد و نیاز برای تثبیت در حین تمرین را از بین می برد. شما می توانید این تمرین را برنامه تمرینی عضلات پا و یا عضلات کل بدن ادغام کنید.
2019-07-24
جلو بازو دمبل تک دست ایستاده

جلو بازو دمبل تک دست ایستاده

از آنجایی که این تمرین بر روی هر گروه عضلانی به صورت جداگانه کار می کند ، برای صلاح تعادل سایز و قدرت بسیار ایده آل است. یک جفت دمبل در هر دست خود ( و یا یک عدد دمبل در یک دست خود ) نگه داشته و صاف بایستید.
2019-07-24
جلو بازو دمبل معکوس ایستاده

جلو بازو دمبل معکوس ایستاده

جلو بازو دمبل معکوس یکی از حالت های تمرین جلو بازو با دمبل است که به منظور تقویت عضلات جلو بازو به کار گرفته می شود. حالت معکوس این تمرین برای ایجاد فشار در عضلات ساعد جهت به کارگیری در میزان کار ( میزان کاری که باید در مدت معین انجام شود ) مفید می باشد. تمرینات ایزولیت جلو بازو برای کسانی که به دنبال زیبایی تناسب اندام و ایجاد هیکلی متعادل هستند ، بسیار مناسب است.
2019-07-24
بارفیکس با دستگاه کمکی

بارفیکس با دستگاه کمکی

برای اجرای این تمرین می توانید از دستگاه بارفیکس کمکی استفاده کنید و یا یک بند بسیار سنگین به میله بارفیکس متصل کنید. میله را محکم نگه داشته ( فاصله دستان شما باید به اندازه عرض شانه هایتان باشد ) و هر دو دست خود را کاملا بکشید. این نقطه شروع حرکت است.