2020-01-04
حرکت کول هالتر

حرکت کول هالتر

هالتر لاری یا معمولی را در حالی که کف دست ها به سمت بدن است ، در دست بگیرید. فاصله دست باید اندکی از عرض شانه کمتر باشد. هالتر باید بر روی قسمت بالای ران قرار گرفته و دست ها کشیده و آرنج ها اندکی خم باشند. کمر نیز باید صاف باشد. این نقطه شروع حرکت کول هالتر خواهد بود.
2019-06-15
حرکت کول دمبل

حرکت کول دمبل

در حالی که فاصله دست ها کمی کمتر از عرض شانه است ، دمبل ها را در دست بگیرید. دمبل ها را بالای ران خود قرار دهید ، دست ها و کمر باید صاف باشند. در هنگام بالا بردن دمبل ها را نزدیک بدن نگه دارید و حرکت را با آرنج هدایت کنید. نفس عمیقی بکشید و دمبل ها را تا جایی که هنوز به چانه نرسیده اند بالا ببرید. دمبل ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید. تا جایی که می توانید حرکت کول دمبل را تکرار کنید.