2021-08-02
تمرین جلو بازو دمبل تناوبی ایستاده

جلو بازو دمبل تناوبی ایستاده

این تمرین یک راه عالی برای اصلاح هرگونه عدم تعادل در قدرت و اندازه در عضله دوسر بازو است ، زیرا هر عضله را به صورت جداگانه به کار می گیرد. با گرفتن مجموعه ای از دمبل ها و صاف ایستاده و نگه داشتن با دمبل در کنار خود ، تمرین را آغاز کنید.
2020-08-23
جلو بازو زوتمن دمبل ایستاده

جلو بازو زوتمن دمبل ایستاده

جلو بازو زوتمن دمبل ایستاده یکی از انواع حرکت های جلو بازو ایستاده است که برای تقویت عضلات جلو بازو به کار برده می شود. اجرای این تمرین با حالت های مختلف دست در قسمت های متفاوت به افزایش قدرت و بهبود روند رشد عضلات کمک می کند. در بخش اول ( جلو بازو دمبل معمولی ) ورزشکار بر روی افزایش قدرت عضله جلو بازو تمرکز می کند. در قسمت پایین پس از استفاده از وزنه سنگین تر ، بر روی عضله ساعد تمرکز خواهید کرد. تمرینات جداسازی عضله جلوبازو بیشتر برای افرادی که به دنبال ایجاد یک فیزیک متعادل و حفظ زیبایی هستند ، مناسب است.
2020-07-30
جلو بازو دمبل نشسته

جلو بازو دمبل نشسته

در حالی که در هر دو دست خود دمبلی را گرفته اید بر روی صندلی بنشینید. آرنج ها باید در کنار بدن قرار داشته باشند.کف دست ها را به گونه ای بچرخانید که به سمت بدن قرار گیرند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
2020-01-07
جلو بازو سیم کش معکوس ایستاده

جلو بازو سیم کش معکوس ایستاده

برای شروع این تمرین یک میله صاف و یا میله لاری به پایین قرقره دستگاه سیم کش متصل کرده و وزنه مورد نظر را انتخاب کنید.
2019-12-03
برنامه تمرینی عضلات بازو

برنامه تمرینی عضلات بازو Jim Stoppani

با پیروی از این برنامه بدنسازی ، عضلات جلو بازو و پشت بازوی خود را بزرگ تر کنید.
2019-10-26
جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر

میله هالتر را در دست گرفته و در حالی که فاصله دست ها به اندازه سرشانه است ، صاف بایستید. کف دست ها باید به سمت جلو و آرنج ها باید نزدیک به بدن باشند. این نقطه شروع حرکت جلو بازو هالتر خواهد بود. حال هم زمان با انجام عمل بازدم ( بیرون دادن نفس ) ، میله را به سمت بالا حرکت داده و ماهیچه جلو بازو را منقبض کنید. در هنگام بالا آوردن میله تا جلوی شانه ، قسمت بالای دست ها را ثابت نگه دارید .
2019-07-24
جلو بازو دمبل چکشی نشسته

جلو بازو دمبل چکشی نشسته

برای شروع اجرای این تمرین یک نیمکت صاف و قابل تنظیم انتخاب کرده و یک جفت دمبل روی زمین کنار آن قرار دهید. اگر می خواهید نیمکت در حالت زاویه دار باشد ، در زاویه 90 درجه آن را تنظیم کنید.
2019-07-24
جلو بازو دمبل تک دست ایستاده

جلو بازو دمبل تک دست ایستاده

از آنجایی که این تمرین بر روی هر گروه عضلانی به صورت جداگانه کار می کند ، برای صلاح تعادل سایز و قدرت بسیار ایده آل است. یک جفت دمبل در هر دست خود ( و یا یک عدد دمبل در یک دست خود ) نگه داشته و صاف بایستید.
2019-07-24
جلو بازو دمبل معکوس ایستاده

جلو بازو دمبل معکوس ایستاده

جلو بازو دمبل معکوس یکی از حالت های تمرین جلو بازو با دمبل است که به منظور تقویت عضلات جلو بازو به کار گرفته می شود. حالت معکوس این تمرین برای ایجاد فشار در عضلات ساعد جهت به کارگیری در میزان کار ( میزان کاری که باید در مدت معین انجام شود ) مفید می باشد. تمرینات ایزولیت جلو بازو برای کسانی که به دنبال زیبایی تناسب اندام و ایجاد هیکلی متعادل هستند ، بسیار مناسب است.
2019-07-24
جلو بازو تمرکزی سیم کش

جلو بازو تمرکزی سیم کش نشسته

یک نیمکت صاف را در مقابل دستگاه سیم کش قرار داده و روی لبه آن بنشینید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید.
2019-07-24
جلو بازو هالتر نشسته

جلو بازو هالتر نشسته

بر روی لبه یک نیمکت صاف نشسته و یک هالتر و یا هالتر EZ انتخاب کرده و روی زمین قرار دهید. هالتر را بر داشته و روی ران پای خود قرار دهید. کمر شما باید صاف ، شانه هایتان به سمت عقب و پاها و زانوهایتان در کنار هم باشد.
2019-07-20
جلو بازو دمبل لاری تک دست

جلو بازو دمبل لاری تک دست

این حرکت تمرینی مناسب برای جداسازی عضله دو سر بازویی است و باعث می شود آن ها به صورت مستقیم کار کنند. ارتفاع صندلی را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی روی آن می نشینید ، پشت دست شما روی پد قرار گیرد.
2019-07-20
جلو بازو سیم کش ایستاده

جلو بازو سیم کش ایستاده

میله ای را به قسمت پایین دستگاه سیم کش متصل کرده و وزنه مورد نظر خود را بر روی دستگاه قرار دهید. روبروی دستگاه سیم کش صاف ایستاده و پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. میله را به گونه ای بگیرید که کف دستان شما رو به بالا و فاصله دستانتان به اندازه عرض شانه هایتان باشد.
2019-07-16
جلو بازو هالتر لاری نشسته

جلو بازو هالتر لاری نشسته

این تمرین برای تقویت عضله جلو بازو مناسب بوده و فشار وارده به عضله ساعد را کاهش می دهد. صندلی را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی می نشینید ، دستان شما روی پر قرار گیرند.
2019-07-16
جلو بازو سیم کش ایستاده تک دست

جلو بازو سیم کش ایستاده تک دست

پشت به دستگاه سیم کش ایستاده و یک دستگیره به قرقره پایینی سیم کش متصل کنید. وزنه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
2019-06-17
جلو بازو دمبل لاری

جلو بازو دمبل لاری

وزن مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی نیمکت به صورت عمودی بشینید. دمبل ها را در دست گرفته و نیمه بالای دست های خود را بر روی میز لاری یا شیب دار قرار دهید. دمبل ها باید با سرشانه ها در یک راستا باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود. هم زمان با انجام عمل دم ( داخل کشیدن نفس )، به آرامی دمبل ها را تا جایی که ماهیچه جلو بازو کاملا کشیده شود ، پایین ببرید.
2019-06-16
جلو بازو لاری ایستاده

جلو بازو لاری ایستاده

کف دست ها باید به سمت جلو و کمی متمایل به داخل باشند ، به گونه ای که با شکل میله تطبیق دارند. آرنج ها را در کنار بدن نگه دارید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
2019-06-16
جلو بازو لاری معکوس

جلو بازو لاری معکوس

 یک هالتر را در محل قرارگیری آن در مقابل نیمکت قرار دهید ، در حالی که سینه و بازوها روی پد قرار گرفته اند ، هالتر را از محل قرارگیری آن جدا کنید. این نقطه شروع تمرین جلو بازو لاری معکوس خواهد بود.
2019-06-16
جلو بازو دمبل چکشی

جلو بازو دمبل چکشی

دمبل ها را در دست گرفته و در حالی که دست ها صاف هستند بایستید. آرنج ها باید در کنار و کف دست ها رو به بدن شما باشد. این نقطه شروع حرکت جلو بازو دمبل چکشی خواهد بود. حال هم زمان با انجام عمل بازدم ( بیرون دادن نفس ) دست خود را به حالت چکش به سمت بالا برده تا ماهیچه جلو بازو منقبض گردد. دقت کنید که قسمت بالای بازو ثابت بوده و دمبل را تا مقابل شانه بالا بیاورید.
2019-06-16
جلو بازو چکشی سیم کش

جلو بازو چکشی سیم کش

طناب را به دستگاه سیم کش در حالی که قرقره در پایین قرار دارد متصل کنید ، سپس مقابل دستگاه در فاصله 30 سانتی متری آن بایستید. طناب را به گونه ای در دست بگیرید که کف دست ها به سمت یکدیگر باشد. در حالی که قوس طبیعی کمر خود را حفظ کرده اید صاف بایستید. در تمام مدت انجام تمرین آرنج ها را در کنار بدن ثابت نگه دارید. در حالی که بازوها ثابت هستند ، تنها ساعد باید متحرک باشد. این نقطه شروع حرکت جلو بازو چکشی سیم کش خواهد بود.
2019-06-15
جلو بازو تمرکزی

جلو بازو تمرکزی

در حالی که یک دمبل در مقابل شما قرار دارد بر روی میز تخت بنشینید. از دست راست خود برای گرفتن دمبل استفاده کنید. پشت دست راست خود را به داخل پای راست تکیه دهید. دست شما باید کشیده و دمبل بالاتر از سطح زمین باشد. این نقطه شروع حرکت جلو بازو تمرکزی خواهد بود. در حالی که بازو را ثابت نگه داشته اید نفس خود را بیرون داده ، دمبل را بالا برده و بر روی جلو بازو تمرکز کنید تا نقطه ای که جلو بازو به صورت کامل منقبض شده و دمبل در سطح شانه است آن را بالا ببرید. در بالاترین نقطه حرکت لحظه ای مکث کرده ، سپس نفس خود را داخل کشیده و دمبل را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.
2019-06-15
جلو بازو دمبل میز شیبدار

جلو بازو دمبل میز شیبدار

در حالی که دمبل ها را در دست دارید به میز شیبدار تکیه دهید. آرنج ها را در کنار بالا تنه نگه دارید. این نقطه شروع حرکت جلو بازو دمبل میز شیبدار خواهد بود. حال با ثابت نگه داشتن نیمه بالای دست ، هم زمان با انجام عمل بازدم ( بیرون دادن نفس ) دمبل را بالا آورده و مچ را به سمت بالا بچرخانید.