2019-06-19
دیپ پشت بازو با وزنه

دیپ پشت بازو با وزنه

پشت بازو ماهیچه ای در مبدا و بین کتف و یکی از استخوان‌های ساعد بوده که دارای سه سر تاندونی است که عبارتند از : سر دراز ، خارجی و داخلی. در موقعیت دیپ قرار گرفته و دستگیره ها را محکم نگه دارید. آرنج خود را باز کرده و به آرامی بدن خود را به سمت پایین بیاورید تا جایی که ساعد شما موازی با کف زمین باشد.
2019-06-12
حرکت دیپ سینه

حرکت دیپ سینه

حرکت دیپ سینه یکی از حرفه ای ترین تمرینات تقویت عضلات سینه است. دیپ سینه همچنین به صورت غیر مستقیم ماهیچه سه سر و سرشانه را نیز به کار می گیرد. تمرین دیپ سینه ( همچون تمرین پرس زیر سینه ) به طور موثر عضلات زیر سینه را به کار می گیرد. الگوی حرکت در این تمرین به صورت عمودی بوده که یک محرک منحصر به فرد برای عضلات سینه است.