2019-06-19
دیپ پشت بازو با وزنه

دیپ پشت بازو با وزنه

پشت بازو ماهیچه ای در مبدا و بین کتف و یکی از استخوان‌های ساعد بوده که دارای سه سر تاندونی است که عبارتند از : سر دراز ، خارجی و داخلی. در موقعیت دیپ قرار گرفته و دستگیره ها را محکم نگه دارید. آرنج خود را باز کرده و به آرامی بدن خود را به سمت پایین بیاورید تا جایی که ساعد شما موازی با کف زمین باشد.
2019-06-12
حرکت دیپ سینه

حرکت دیپ سینه

حرکت دیپ سینه یکی از حرفه ای ترین تمرینات تقویت عضلات سینه است. دیپ سینه همچنین به صورت غیر مستقیم ماهیچه سه سر و سرشانه را نیز به کار می گیرد. تمرین دیپ سینه ( همچون تمرین پرس زیر سینه ) به طور موثر عضلات زیر سینه را به کار می گیرد. الگوی حرکت در این تمرین به صورت عمودی بوده که یک محرک منحصر به فرد برای عضلات سینه است.
2019-06-11
دیپ پشت بازو با نیمکت

دیپ پشت بازو نیمکت

برای آغاز دو نیمکت صاف را به صورت موازی یکدیگر در فاصله ای کمتر از طول پاهای خود قرار دهید. روی یکی از نیمکت ها نشسته و با دو دست خود یکی از لبه های آن را بگیرید و پاهای خود را در حالی صاف و زانوها کمی خم هستند را روی نیمکت دیگر قرار دهید. سپس در حالی که کمر صاف و عضلات شکم منقبض هستند ، بالا تنه خود را معلق کنید. این نقطه شروع حرکت دیپ پشت بازو با نیمکت است.