2020-08-23
فلای بالا سینه سیم کش روی میز شیبدار

فلای بالا سینه سیم کش روی میز شیبدار

فلای بالا سینه سیم کش یک نوعی از تمرینات فلای سیم کش است که برای تقویت عضلات با فشار بدن همچون سینه ، پشت بازو و سرشانه بسیار مناسب می باشد. این حرکت ، یک تمرین ایزوله بوده که برای مورد هدف قرار دادن قسمت بالای عضلات سینه باید از دستگاه سیم کش و یک نیمکت شیبدار استفاده کنید. معمولا در برنامه های بدنسازی بالا تنه و عضلات سینه این تمرین وجود داشته و معمولا پس از اجرای حرکاتی همچون پرس سینه دمبل و یا هالتر و یا به عنوان آخرین تمرین برنامه در نظر گرفته می شود. معمولا برای هدف قرار دادن سایر زوایای عضله سینه باید انواع حالت های تمرین فلای سیم کش را انجام دهید.
2020-07-04
فلای زیر سینه سیم کش

فلای زیر سینه سیم کش

دیواره کناری قفسه سینه توسط عضله دندانه ای قدامی یا سراتوس انتریور پوشیده شده است. این عضله از پشت عضله کتف شروع شده و به سمت جلوی قفسه سینه کشیده می شود تا به هشت دنده بالایی بچسبد. لبه دندانه ای این عضله حاشیه ی پایینی و خارجی عضله ی سینه ای را پدید می آورد .
2019-06-19
حرکت فلای دمبل

فلای دمبل

دمبل ها را از روی زمین بردارید. روی نیمکت دراز بکشید ، در حالی که دمبل ها را روی ران خود قرار می دهید. به منظور قرارگیری در موقعیت مورد نظر ، دمبل ها را در مقابل سینه خود در حالی که فاصله دست ها به اندازه عرض شانه و کف دست ها به سمت یکدیگر باشد ، نگه دارید. نفس عمیقی بکشید و دمبل ها را بلند کنید به گونه ای که سعی دارید آن ها را به هم فشار دهید. این نقطه شروع حرکت است. آرنج ها را کمی خم کنید. هم زمان با انجام عمل دم ( داخل کشیدن نفس ) دست ها را تا کنار زیر بغل ها پایین بیاورید. زمانی که کشش کامل را بر روی ماهیچه سینه حس کردید ، متوقف شوید.