2019-06-18

گلوتامین چیست

گلوتامین یک آمینو اسید مهم در بدن انسان است که کاربردهای فراوانی دارد. گلوتامین بلوک ساختاری پروتئین و بخش مهمی از سیستم ایمنی بدن بوده و نقش مهمی در سلامت روده دارد. بدن انسان به صورت طبیعی ال-گلوتامین تولید می کند ، همچنین در بسیاری از مواد غذایی نیز یافت می شود. در این مقاله سعی کرده ایم که برای شما توضیح دهیم گلوتامین چیست و چه مزایایی دارد.
2019-06-15

قرص گلوتامین

گلوتامین یک آمینو اسید آزاد با فراوانی بسیار در بدن است و همانطور که گفتیم بلوک سازنده پروتئین می باشد. گلوتامین در ماهیچه‌ ها تولید شده و توسط خون به اعضایی که به آن نیاز دارند منتقل می‌شود. گلوتامین به عملکرد روده ، دستگاه ایمنی و سایر فرآیندهای ضروری بدن به ویژه در هنگام استرس کمک می‌کند و برای تامین سوخت ( نیتروژن و کربن ) در سلول‌ های مختلف بدن لازم است.