2020-06-21

تمرینات پیشگیری از آسیب به زانو

اهمیت دادن به زانو ، امری مهم است. زانوهای شما وزن کل بدنتان را تحمل کرده و این امکان را فراهم می کنند تا روزانه هزاران قدم بردارید. زانو بزرگ ترین مفصل بدن انسان است. مردم هر روز هنگام پیاده روی ، دویدن ، کوهنوردی یا پرش از آن به شدت استفاده می کنند و در نتیجه این مفصل مستعد درد و آسیب های جدی می باشد! در صورت بروز این موارد ، پزشک ممکن است تمریناتی را برای کمک به فرد در تقویت ماهیچه های اطراف زانو توصیه کند.