2019-11-04
زیر بغل سیم کش از جلو دست برعکس

زیر بغل سیم کش از جلو دست برعکس

در حالی که میله را در دست دارید بر روی دستگاه کشش بنشینید. توجه کنید که قسمت نگه دارنده زانو را در ارتفاع مناسب تنظیم کنید. میله را به گونه ای در دست بگیرید که کف دست هایتان به سمت جلو باشد. هر دو دست باید در کشیدگی کامل قرار گیرند. بالا تنه را کمی به عقب متمایل کنید ، به صورتی که انحنای کمی در کمر ایجاد شده و سینه به سمت بیرون برآمده شود. این نقطه شروع حرکت زیر بغل سیم کش از جلو خواهد بود.
2019-10-30
زیر بغل سیم کش دست باز

زیر بغل سیم کش دست باز

زیر بغل دست باز یک حرکت از تمرینات زیر بغل محسوب می شود که عضلات پشت را به کار می گیرد. نحوه گرفتن دست باز میله این امکان را می دهد که عضلات زیر بغل بیشتر به کار گرفته شوند.
2019-06-17
زیر بغل سیم کش

زیر بغل سیم کش با طناب

طناب را به قرقره ای که در بالاترین محل قرار دارد متصل کرده و وزنه خود را انتخاب کنید. در حالی که پاها به صورت زیگزاگ قرار گرفته اند از سیم کش فاصله بگیرید و با هر دو دست طناب را بگیرید. از ناحیه لگن به سمت جلو مایل شوید. کمر را صاف نگه داشته و دست ها را به صورت کشیده در مقابل خود نگه دارید. این نقطه شروع تمرین زیر بغل طناب خواهد بود.
2019-06-11
زیر بغل سیم کش دست باز پشت سر

زیر بغل سیم کش دست باز پشت سر

پد زانو را به توجه به قد خود تنظیم کرده و روی دستگاه قرار بگیرید. سپس میله را در حالی که نحوه گرفتن دست شما باز ( انگشت شصت روی میله قرار دارد ) است و فاصله دست ها بیشتر از عرض شانه ها است ، محکم بگیرید. در صورت لزوم پد زانو را تنظیم کرده ، سپس برای گرفتن میله بایستید. در حالی که دست ها کشیده هستند میله را نگه دارید. کمر شما باید صاف باشد. کمی بالا تنه خود را به سمت جلو متمایل کنید. این نقطه شروع حرکت زیر بغل سیم کش دست باز پشت