2019-10-28
نشر از جلو سیم کش تک دست

نشر از جلو تک دست سیم کش

وزنه مورد نظر خود را انتخاب کرده و در مقابل یک دستگاه سیم کش بایستید و دسته سیم کش را محکم نگه دارید. پشت به دستگاه ایستاده و با دست چپ خود دستگیره را محکم نگه دارید ، به گونه ای کف دست شما رو به زمین باشد. صاف بایستید و به سمت جلو نگاه کنید و دسته را بالای ران خود نگه دارید. این نقطه شروع حرکت نشر از جلو تک دست سیم کش می باشد.
2019-06-16
فیس پول سیم کش

فیس پول سیم کش

فیس پول سیم کش تمرینی مخصوص عضلات شانه است که عضلات دلتوئید پشت را مورد هدف قرار می دهد. در حالی که سیم کش در نقطه بالا قرار دارد و طناب یا دسته های دوتایی ( دوآل ) به آن متصل است ، روبه سیم کش بایستید.