2020-03-24
حرکت فیس پول سیم کش

فیس پول سیم کش

فیس پول سیم کش تمرینی مخصوص عضلات شانه است که عضلات دلتوئید پشت را نیز مورد هدف قرار می دهد. در نظر داشته باشید که کمترین تمرینی می تواند این چنین عضلات دلتوئید پشت را تقویت کند. این عضله اغلب توسط ورزشکاران نادیده گرفته می شود و تاثیر به سزایی در ظاهر فیزیکی افراد خواهد داشت. از این رو اجرای صحیح این تمرین به تمامی ورزشکاران پیشنهاد می شود. این تمرین را می توانید در برنامه تمرینی عضلات شانه و پشت ، برنامه عضلات بالاتنه / پایین تنه ، تمرینات کششی / با فشار / جداگانه بگنجانید!
2019-10-28
نشر از جلو سیم کش تک دست

نشر از جلو تک دست سیم کش

وزنه مورد نظر خود را انتخاب کرده و در مقابل یک دستگاه سیم کش بایستید و دسته سیم کش را محکم نگه دارید. پشت به دستگاه ایستاده و با دست چپ خود دستگیره را محکم نگه دارید ، به گونه ای کف دست شما رو به زمین باشد. صاف بایستید و به سمت جلو نگاه کنید و دسته را بالای ران خود نگه دارید. این نقطه شروع حرکت نشر از جلو تک دست سیم کش می باشد.