2019-06-15
تمرینات شکم شش تکه

تمرینات شکم شش تکه

اکثر مردم دارای شکمی شش تکه هستند که در زیر لایه چربی بدنشان پنهان شده است. با مطالعه این مقاله و پیروی از آن به مدت 8 هفته به چیزی که مدت ها دنبالش بودید ، دست خواهید یافت.
2019-06-15
برنامه سیکس پک

برنامه سیکس پک

چگونه باید تمرینات شکمی انجام دهید ؟ خیلی ساده است. روزانه یک حرکت ساده انجام دهید. این تمرینات را به برنامه ورزشی خود اضافه کنید ، و یا آن ها را جداگانه انجام دهید. تمرینات اختصاص داده شده به 1A و 1B باید به صورت سوپرست انجام شوند. تمامی تکرارهای 1A را انجام دهید ، سپس با حداقل استراحت به سمت تمرینات 1B بروید. پس از تکمیل تمام تکرار 1B استراحت کنید ، سپس دوباره شروع کنید.
2019-06-01
سیکس پک چیست

تصاویر سیکس پک

شکم شش تکه نشان دهنده تعداد دراز-نشست‌هایی که می‌توانید بروید نیست ، بلکه نشان دمی دهد که چربی شکمتان چقدر اندک است. آقایان برای اینکه سیکس پک داشته باشند ، باید دارای حداکثر 10٪ چربی بوده و برای خانم‌ها این مقدار حداکثر 12٪ است. اگر بتوانید چربی بدنتان را به این مقدار برسانید ، در این صورت می‌توانید شکم شش تکه داشته باشی