2019-11-07
پرش جفت پا

پرش جفت پا

در مکانی مناسب بایستید ، کمی زانوهای خود را خم کنید و در حالی که کف دستانتان رو به زمین است انگشتان دو دست را در میان هم قرار دهید و دست ها را مقابل سینه نگه دارید. این نقطه شروع حرکت است.
2019-11-03
ددلیفت پا صاف دمبل

ددلیفت پا صاف دمبل

یک جفت دمبل با وزن مورد نظر را انتخاب کرده و در کنار خود محکم بگیرید. صاف ایستاده و زانوهای خود را اندکی خم کنید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. این نقطه شروع حرکت ددلیفت پا صاف دمبل خواهد بود.
2019-06-16
تمرینات تقویت عضله همسترینگ

تمرینات تقویت عضله همسترینگ

تمامی ورزشکاران می خواهند عضلات پای قوی داشته باشند ، اما گاهی اوقات عضلات همسترینگ در تمرینات مربوط به ماهیچه سرین و عضلات چهار سر زانو از بین می روند. وزنه برداران نیاز به عضلات چهار سر زانو ، ماهیچه سرین ، عضلات ساق پا و همچنین عضلات همسترینگ بزرگ دارند. برای بلند کردن وزنه های سنگین نیاز به تمامی این عضلات دارید. همسترینگ از جمله عضلاتی است که اغلب نادیده گرفته می شود. پیشنهاد می کنیم این تمرینات تقویت عضلات همسترینگ را هفته ای یک بار انجام دهید. البته فراموش نکنید که باید تمرینات مربوط به عضلات چهار سر زانو را در کنار این تمرینات انجام دهید.
2019-06-16
پشت پا خوابیده

پشت پا خوابیده

دستگاه را با توجه به قد خود تنظیم کرده ، سپس روی دستگاه دراز بکشید. پد پایینی دستگاه باید پشت پای شما و چند اینچ زیر ساق پا قرار گرفته باشد. بالا تنه را به صورت صاف و ثابت روی دستگاه نگه دارید و مطمئن شوید که پاها کاملا کشیده هستند. حال دسته های کناری دستگاه را گرفته و انگشت پاها را صاف کنید. این نقطه شروع حرکت پشت پا خوابیده خواهد بود.