2019-06-16
حرکات بدنسازی بانوان با دمبل

حرکات بدنسازی بانوان با دمبل

اگر قصد دارید بازوهایی خوش فرم و متناسب داشته باشید ، باید عضلات بازو را با دمبل های سنگین تقویت کنید. در این مقاله چندین حرکات بدنسازی بازو با دمبل را برای شما توضیح می دهیم. می توانید 5 حرکات بدنسازی بازو با دمبل را انتخاب کنید و هر یک را برای 3 الی 4 ست با 12 تکرار انجام دهید.