2019-06-01
اسید فسفاتیدیک چیست

اسید فسفاتیدیک چیست

اسید فسفاتیدیک به عنوان یک مکمل تقویت کننده عضلات شناخته شده است. اگر می خواهید عضله بسازید ، باید سخت تمرین کنید. اما ورزش کردن به تنهایی چگونه در رشد عضلات تاثیر خواهد داشت ؟