2020-06-08
مکمل های استقامتی برای ورزشکاران

مکمل برای افزایش استقامت

ورزشکاران استقامتی به تعادل خوبی از استحکام و مقاومت نیاز دارند ، که تنها با سال ها تمرین استراتژیک و رژیم غذایی به دست می آید. مصرف مکمل های استقامتی باید یک بخش جدایی ناپذیر از این تعادل باشد اما با این حال ، آنچه که به دونده ها و شناگران و دوچرخه سواران ارائه می گردد ، انواع مختلفی از نوشیدنی های ورزشی و ژل هایی است که به راحتی در دسترس می باشند. همه این چیزها بدن را در طول جلسات تمرین خسته کننده یا رقابت های شدید تقویت می کند. مکمل ها در ورزش های استقامتی جایگاه خاصی دارند. با این حال در واقع اکثر مکمل برای افزایش استقامت توسط ورزشکاران نادیده گرفته می شوند.