2021-10-03
موزیک برای ورزش

موزیک برای ورزش

جنبه های هارمونیک و ملودیک موسیقی اجرای شنونده را شکل می دهد و بر حالات روحی وی تاثیر می گذارد. یکی از مواردی که باعث می‌شود ورزش را به خوبی انجام دهید ، گوش دادن به یک موسیقی جذاب است.
2021-06-28
اهنگ تند برای ورزش

اهنگ تند برای ورزش

در طول تمرینات منظم مانند دویدن ، موسیقی می تواند توجه ورزشکار را محدود و در نتیجه توجه شخص را نسبت به احساس خستگی منحرف کند. این تکنیکی است که بسیاری از دوندگان ماراتن و ورزشکاران ورزش های سه گانه به آن به عنوان مسئله ای مهم و مجزا می نگرند.
2019-09-15
موزیک ورزشی خارجی

موزیک ورزشی خارجی

يکي از دلايل افزايش انرژی مثبت برای ورزشکاران در رشته های بدنسازی ، ايروبيک ، رزمی و پارکور موزيک و آهنگ های پر انرژی و ريتميک می باشد.
2019-08-18
اهنگ بیس دار

اهنگ بیس دار

موسیقی تندتر و شدیدتر ممکن است کمک کند که عضلات بیشتری را بکار بگیرید. و این یعنی ، در هر تمرین می‌توانید وزن بیشتری را بلند کنید! موسیقی انگیزشی‌ تر هم می‌تواند اثر مشابهی داشته باشد.
2019-07-20
آهنگ خارجی مخصوص باشگاه

آهنگ خارجی مخصوص باشگاه

کارشناسان آثار مثبت گوش دادن به موسیقی یا سکوت کامل را برروی بازده ورزشکاران رشته ورزشی دو آزمایش کرده اند و دریافتند گوش دادن به موسیقی سبب افزایش بازدهی و لذت بردن از ورزش به میزان 28 درصد می‌شود.
2019-07-16
آهنگ مخصوص دویدن

آهنگ مخصوص دویدن

يکی از دلايل افزايش انرژی مثبت برای ورزشکاران در رشته های بدنسازی ، ايروبيک ، رزمی ، پارکور و … موزيک و آهنگ های پر انرژی و ريتميک می باشد که در ادامه بهترين آهنگ ها در اين زمينه را برای شما قرار داديم.
2019-07-04
آهنگ برای باشگاه بدنسازی

آهنگ برای باشگاه بدنسازی

يکی از دلايل افزايش انرژی مثبت برای ورزشکاران در رشته های بدنسازی ، ايروبيک ، رزمیو پارکور موزيک و آهنگ های پر انرژی و ريتميک می باشد.
2019-06-17
آهنگ ورزشی

آهنگ ورزشی

موسیقی منبع بکر برای انگیزش و الهام گرفتن در ورزش ها و تمرینات ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای محسوب می شود. یکی از مهم ترین نکات که باید به یاد داشته باشیم این است که سلیقه ی موسیقایی در واقع امری بسیار شخصی است و به همین دلیل از توصیه برای انتخاب نوع موسیقی پرهیز شده است ، زیرا این مسئله کاملا بستگی به تصمیم شخص دارد.
2019-06-17
آهنگ برای ورزش

آهنگ برای ورزش

موسیقی میزان بر انگیختگی شخص را تغییر می دهد و بنابراین به شکلی از تحریک که اهمیت زیادی در مسابقات دارد ،مورد استفاده قرار می گیرد. و یا به عنوان مسکنی برای فرو نشاندن اضطراب ورزشکاران تلقی می گردد.
2019-06-17
موزیک برای تمرین

موزیک برای تمرین

تاثیر آهنگ ورزشی بر کسی پوشیده نیست. تحقیقات علمی که در رابطه با تاثیر موسیقی ورزشی صورت گرفته ثابت کرده که راندمان ورزش با شنیدن آهنگ ورزشی افزایش می یابد.
2019-06-17
موزیک ورزشی بی کلام

موزیک ورزشی بی کلام

در طول تمرینات منظم مانند دویدن ، موسیقی می تواند توجه ورزشکار را محدود و در نتیجه توجه شخص را نسبت به احساس خستگی منحرف کند. این تکنیکی است که بسیاری از دوندگان ماراتن و ورزشکاران ورزشهای سه گانه به آن به عنوان مسئله ای مهم و مجزا می نگرند.
2019-06-16
آهنگی شاد برای ورزش

آهنگی شاد برای ورزش

در طول تمرینات منظم مانند دویدن ، موسیقی می تواند توجه ورزشکار را محدود و در نتیجه توجه شخص را نسبت به احساس خستگی منحرف کند. این تکنیکی است که بسیاری از دوندگان ماراتن و ورزشکاران ورزشهای سه گانه به آن به عنوان مسئله ای مهم و مجزا می نگرند.
2019-06-16
اهنگ ورزشی

اهنگ ورزشی

جنبه های هارمونیک و ملودیک موسیقی ، اجرای شنونده را شکل می دهد و بر حالات روحی وی تاثیر می گذارد. پاسخ ریتمیک و فاکتورهای موسیقایی در درون طبیعت موسیقی وجود دارد ، حال آنکه تاثیرات فرهنگی و عوامل ارتباطی نسبت به موسیقی ، عوامل خارجی محسوب می گردند.
2019-06-16
آهنگ ورزشی شاد

آهنگ ورزشی شاد

شنیدن موسیقی در کاهش دردهای مزمن و حاد موثر است. گوش دادن به موسیقی از چندین ساز و کار شناختی و عاطفی مانند پرت شدن حواس از درد ، لذت بردن از شنیدن موسیقی و آرام سازی می تواند بر رهایی از درد تاثیر بگذارد.
2019-06-16
آهنگ مخصوص ورزش

آهنگ مخصوص ورزش

یکی از دلایل افزایش انرژی مثبت برای ورزشکاران در رشته های بدنسازی ، ایروبیک ، رزمی ، پارکور و … موزیک های پر انرژی و ریتمیک می باشد.
2019-06-16
موزیک مخصوص باشگاه

موزیک مخصوص باشگاه

شنیدن موسیقی در زمان گرم کردن سبب افزایش اوج توان خروجی می شود و به دلیل قانونی بودن این روش ( عدم دوپینگ ) ، شنیدن موسیقی در زمان گرم کردن قبل از مسابقه و یا تمرین می تواند با افزایش توان تولیدی عضلات در بهبود عملکرد ورزشی موثر باشد.
2019-06-16
اهنگ ورزشی شاد

اهنگ ورزشی شاد

موسیقی اغلب منبعی بکر برای انگیزش و الهام گرفتن در ورزش و تمرینات ورزشکاران محسوب می شود. یکی از مهمترین نکات که باید به یاد داشته باشیم این است که سلیقه موسیقایی در واقع امری بسیار شخصی است و به همین دلیل از توصیه برای انتخاب نوع موسیقی پرهیز شده است ، زیرا این مسئله کاملا بستگی به تصمیم شخص دارد.
2019-06-16
آهنگ مخصوص باشگاه

آهنگ مخصوص باشگاه

تحقیقات علمی که در رابطه با تاثیر موسیقی ورزشی صورت گرفته ، ثابت کرده که راندمان ورزش با شنیدن آهنگ ورزشی افزایش می یابد و باعث می شود زمان آستانه خستگی و برانگیختگی افراد افزایش یابد.
2019-06-15
موزیک مخصوص تمرین

موزیک مخصوص تمرین

موسیقی می تواند به دلیل وجود تشابهاتی بین ریتم و حرکات بدن انسان مفید واقع گردد. بنابراین تطابق موسیقی با ورزش ، همواره افزایش راندمان شرکت کنندگان در تمرینات ورزشی را نمایان ساخته است.
2019-06-15
موزیک بیس دار

موزیک بیس دار

وقتی به موسیقی گوش می‌دهیم می‌توانیم مسافت بیشتری را بدویم یا رکاب بزنیم و سریع‌ تر از حد معمول شنا کنیم و اغلب این کار را بدون این‌ که بدانیم انجام می‌دهیم.
2019-06-15
موزیک برای باشگاه

موزیک برای باشگاه

موسيقی می تواند امواج مغزی توليد كند كه موجب ايجاد امواج مشابهی خواهد شد كه اين امواج باعث تغيير در سيستم عصبي سمپاتيک و پاراسمپاتيک مغز می شود.
2019-06-15
موسیقی برای باشگاه

موسیقی برای باشگاه

مردم به عکس العمل نشان دادن نسبت به محرک های ریتمیک ، تمایل نهفته ای دارند. در حقیقت پاسخ ریتمیک به موسیقی ، نهفته ترین عامل است. جنبه های هارمونیک و ملودیک موسیقی ، اجرای شنونده را شکل می دهد و بر حالات روحی وی تاثیر می گذارد.