2019-06-15
میان وعده بعد از تمرین

میان وعده بعد از تمرین

برای بعضی از افراد صبحانه مهم‌ ترین وعده‌ غذایی در روز است. اما برای آنهایی که تلاش می‌کنند در برنامه‌ روزمره‌ وقتی برای باشگاه رفتن پیدا کنند ، میان وعده بعد از تمرین می‌تواند مساله‌ مهمی باشد. در حالی که نیازهای غذایی هر کس با توجه به اهداف و فعالیت‌ هایش متفاوت است ، این میان وعده‌ ها می‌توانند برای رفع گرسنگی ، تامین سوخت تمرینات و کمک به ترمیم بدن تعادل مناسبی از کربوهیدرات‌ ها ، چربی‌ ها و پروتئین‌ ها ارائه دهند. در این مقاله می توانید چند میان وعده‌ بعد از تمرین را مرور کنید.