2019-06-08
حرکات ورزشی سیکس پک

حرکات ورزشی سیکس پک

هدف اصلی این مقاله ، آموزش تمرینات شکم برای ایجاد سیکس پک است ، که هم قسمت بالایی و هم قسمت پایینی شکم را تحت فشار قرار می دهند.
2019-06-09
اسنچ ددلیفت

اسنچ ددلیفت

اسنچ ددلیفت یک حرکت از انواع تمرینات ددلیفت است که برای تقویت تمام زنجیره پشت از جمله همسترینگ ، پشتی کوچک ، ماهیچه سرین ، ساق پا و عضله ذوزنقه ای به کار گرفته می شود. تفاوت اصلی تمرین ددلیفت و اسنچ ددلیفت نحوه گرفتن آن می باشد. در این حرکت فاصله دستان شما بسیار زیاد بوده و همین موضوع برای افرادی که به دنبال ایجاد کشش بیشتر در عضله ذوزنقه ای در حین اجرای ددلیفت هستند ، بسیار مناسب است.
2019-06-09
حرکت بلند کردن همسترینگ - سرین

حرکت بلند کردن همسترینگ – سرین

برای شروع ابتدا دستگاه را تنظیم کنید تا کاملا زیر بدنتان قرار گیرد. همان گونه به سمت پایین می روید ( صورت شما رو به پایین باشد ) پاهای خود را در مقابل صفحه مابین غلطک قرار دهید. زانوی شما باید دقیقا پشت پد قرار گیرد.از پایین حرکت آغاز کنید. با آغاز حرکت ... کمر خود را از طریق خم کردن زانوهایتان قوس دهید.
2019-06-09
سلام ژاپنی با بند

سلام ژاپنی با بند

سلام ژاپنی با بند یکی از انواع حالت های مختلف تمرین سلام ژاپنی است که برای تقویت ماهیچه سرین به کار گرفته می شود. استفاده از طناب در این حرکت برای ایجاد استقامت بوده ، بدین معنا که هر چه نزدیک تر باشد انقباض بیشتر خواهد بود و فشار بیشتری بر روی عضله مورد نظر ایجاد می شود. از این حرکت می توانید برای گرم کردن بدنتان و به عنوان یک حرکت جانبی وزنه برداری استفاده کنید.