2019-06-15
تی آر ایکس پایک

تی آر ایکس پایک

به حالت شنا قرار بگیرید به طوری که پاهای شما دقیقا در زیر نقطه اتصال تسمه ها به پایه و در داخل دستگیره ها قرار داشته باشد. عضلات شکم خود