2019-11-04
پرس بالا سینه دمبل میز شیبدار

پرس بالا سینه دمبل میز شیبدار

روی میز شیبدار دراز بکشید. دمبل ها را با دست روی پاهای خود قرار دهید. کف دست های شما باید روبروی یکدیگر باشند. از زانوهای خود برای بالا بردن وزنه ها استفاده کنید. دست ها را بالا برده و دمبل ها را موازی خط سرشانه به گونه ای که زاویه آرنج ها 90 درجه باشد نگه دارید. این  نقطه شروع حرکت پرس بالا سینه دمبل خواهد بود.
2019-10-21
تمرین پرس سینه با دمبل

پرس سینه با دمبل

پرس سینه با دمبل قسمت بالایی و کناره شانه ها ، عضله سه سر و عضلات سینه را به عنوان عضله اصلی و عضلات جلویی لوزی شکل و لبه دار را به عنوان عضلات ثانویه به کار می گیرد. مزیت اصلی استفاده از دمبل در مقایسه با هالتر و دیگر دستگاه ها ، این است که شما عضلات بیشتری را به کار می گیرید و در واقع فیبرهای پایین تر سینه را فعال می کنید.
2019-06-11
روش های کارآمد افزایش رکورد پرس سینه

روش های کارآمد افزایش رکورد پرس سینه

پرس سینه یکی‌ از حرکات اصلی‌ در بدنسازی است که قدرت شما با آن سنجیده می شود. هیچ چیز همانند انجام یک پرس سینه سنگین نمی‌ تواند توجه ورزشکاران را در باشگاه به خود جلب کند. در واقع پرس سینه اولین حرکتی‌ است که دیگر ورزشکاران می خواهند بدانند که شما با چه وزنه‌ هایی تمرین می‌ کنید. البته برای این موضوع دلایل خوبی‌ نیز وجود دارد. پرس سینه یکی‌ از بهترین حرکات بالا تنه است که می توانید انجام دهید ، زیرا با انجام صحیح آن شما نه تنها عضلات سینه بلکه عضلات شانه ، پشت بازو و حتی پاها را تمرین می دهید.