2021-06-28
پرس بالا سینه هالتر

پرس بالا سینه هالتر

روی یک نیمکت شیبدار دراز بکشید و دستانتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. وزنه مناسب بر روی هالتر قرار دهید. در حالی که پاها صاف و بر روی زمین قرار دارند روی میز دراز بکشید. کمر باید قوس داشته و سرشانه ها به سمت عقب کشیده شده باشند. میله را در محدوده حلقه های مشخص شده در دست بگیرید.
2019-11-04
پرس بالا سینه دمبل میز شیبدار

پرس بالا سینه دمبل میز شیبدار

روی میز شیبدار دراز بکشید. دمبل ها را با دست روی پاهای خود قرار دهید. کف دست های شما باید روبروی یکدیگر باشند. از زانوهای خود برای بالا بردن وزنه ها استفاده کنید. دست ها را بالا برده و دمبل ها را موازی خط سرشانه به گونه ای که زاویه آرنج ها 90 درجه باشد نگه دارید. این  نقطه شروع حرکت پرس بالا سینه دمبل خواهد بود.
2019-08-12
پرس سینه دستگاه

پرس سینه دستگاه

بر روی دستگاه پرس سینه بنشینید. ارتفاع را به گونه ای تنظیم کنید که دسته ها در سطح سینه قرار بگیرند. پاهای خود را بر روی اهرم های پایین دستگاه فشار داده تا به شما کمک کند. دسته ها را تا جایی که دست ها صاف شوند جلو ببرید. دقت کنید در هنگام گرفتن دسته ها ، کف دست ها به سمت پایین باشند. حال اهرم قفل را رها کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
2019-06-11
روش های کارآمد افزایش رکورد پرس سینه

روش های کارآمد افزایش رکورد پرس سینه

پرس سینه یکی‌ از حرکات اصلی‌ در بدنسازی است که قدرت شما با آن سنجیده می شود. هیچ چیز همانند انجام یک پرس سینه سنگین نمی‌ تواند توجه ورزشکاران را در باشگاه به خود جلب کند. در واقع پرس سینه اولین حرکتی‌ است که دیگر ورزشکاران می خواهند بدانند که شما با چه وزنه‌ هایی تمرین می‌ کنید. البته برای این موضوع دلایل خوبی‌ نیز وجود دارد. پرس سینه یکی‌ از بهترین حرکات بالا تنه است که می توانید انجام دهید ، زیرا با انجام صحیح آن شما نه تنها عضلات سینه بلکه عضلات شانه ، پشت بازو و حتی پاها را تمرین می دهید.