2019-10-30
ساق پا نشسته

ساق پا نشسته

بر روی دستگاه بنشینید و پاهای خود را به گونه ای قرار دهید که انگشتانتان به سمت جلو بوده و پاشنه پا آزاد باشد. قسمت پایین ران خود را زیر پد قرار داده و ارتفاع آن را به گونه ای تنظیم کنید که روی پا قرار گیرد. حال برای جلوگیری از سرخوردن دست ها به سمت جلو ، دست های خود را در قسمت تعبیه شده قرار دهید
2019-10-26
ساق ایستاده با دستگاه

ساق ایستاده با دستگاه

دستگاه را در ارتفاع مورد نظر تنظیم کرده و سرشانه های خود را در جای مناسب قرار دهید. پاهای خود را به گونه ای تنظیم کنید که شصت پاهایتان به سمت جلو متمایل باشند. قسمت توپی سینه پا باید روی دستگاه قرار داشته و پاشنه ها آزاد باشند.
2019-06-16
پشت پا خوابیده

پشت پا خوابیده

دستگاه را با توجه به قد خود تنظیم کرده ، سپس روی دستگاه دراز بکشید. پد پایینی دستگاه باید پشت پای شما و چند اینچ زیر ساق پا قرار گرفته باشد. بالا تنه را به صورت صاف و ثابت روی دستگاه نگه دارید و مطمئن شوید که پاها کاملا کشیده هستند. حال دسته های کناری دستگاه را گرفته و انگشت پاها را صاف کنید. این نقطه شروع حرکت پشت پا خوابیده خواهد بود.
2019-06-15
پشت پا نشسته

پشت پا نشسته

بر روی دستگاه پشت پا بنشینید و کاملا پشت خود را به پشتی دستگاه بچسبانید. دستگاه را با قد خود تنطیم کنید. پشت پای خود ( درست کمی پایین تر از ماهیچه ساق پا ) را روی پدال دستگاه بگذارید و صفحه ی ران را دقیقا بالای زانو ، روی ران خود بگذارید. سپس دسته های دستگاه را محکم بگیرید و مطمئن شوید پاهای شما صاف باشد. این نقطه شروع حرکت پشت پا نشسته است.
2019-06-11
پشت پا ایستاده

پشت پا ایستاده

وزن دلخواه خود را انتخاب کنید و روی پشتی دستگاه قرار دهید. برای قرار دادن پای خود حتما باید پد را تنظیم کنید. روی دستگاه به گونه ای دراز بکشید که صورت شما رو به زمین باشد. بالشتک باید پشت زانوی شما قرار گیرد ( معمولا بالاتر از آن است ، بنابراین حتما باید تنظیم شود ). با بلند کردن وزنه از روی پشتی ، تنشی در عضلات همسترینگ خود ایجاد کنید. این نقطه شروع تمرین پشت پا ایستاده خواهد بود.